Projekty

Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Národní plán obnovy (MŠMT) Digipropast, Digi pomůcky

Progres 3“,
reg. č.: CZ.02.02.XX/00/22_003/0002796

„Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

„Vzdělávání zaměřené na praxi a trh práce v oblasti elektrotechniky, automatizační techniky a mechatroniky“
reg. č.: SKCZ304011U173

„Progres 2“
reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0012131

„Učebna mechatroniky a automatizace“
reg.č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002633

„Zřízení strojírensko – plastikářských dílen“
reg.č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0008715

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497

„Progres“ 
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004719


„Otevření cesty do Evropy žákům SPŠP-COP Zlín  nejen prostřednictvím  jazykových kurzů jejich vyučujících“, reg. č.: 2016-1-CZ01-KA101-023069
Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.


Explore, Experience and Learn by Working Abroad “, reg. č.:  2017-1-CZ01-KA102-035104
Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.


„Šablony 56 SPŠP COP Zlín“, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.1668


„57 odborná angličtina“, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/57.0685


Inovací k  vytvoření atraktivnějšího vzdělávacího prostředí na SPŠP-COP Zlín, reg. č.: 2015-1-CZ01-KA101-013563
Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.


„Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji“, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0010


„Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem“, reg. č.: CZ.1.07/1.2.08/04.0001


„Podpora“ reg. č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0005


„Další vzdělávání pro vás“, reg. č.: CZ.1.07/3.2.03/01.0024


„Zavedení nových praxí žáků SPŠP polytechnické – COP Zlín v plastikářských a gumárenských firmách“, reg. č.: CZ.1.07/1.1.08/03.0023


Projekt SPŠP a UTB Zlín


UNIV 3


Program Comenius

SAFNOT, reg. č. 2018-1-CZ01-KA229-048026


Projekt ERASMUS + SAFNOT


ERASMUS + reg.č. 2018-1-CZ01-KA101-047679 Sebevzděláváním ke zvýšení kvality učení 

ERASMUS + reg.č.2019-1-CZ01-KA101-060581  Actively against Early School Leaving 


ERASMUS + KA122, výzva 2021
Actively Towards Digitalisation, Inclusion and Selfimprovement
2021-1-CZ01-KA122-VET-000017458