23-51-H/01 Strojní mechanik

Organizace výuky

Učební plán – Strojní mechanik

Strojní mechanikObsahem tříletého oboru je ruční nebo strojní zhotovování součástí strojů, zařízení a prvků konstrukcí, montáž, údržba, opravy a údržba forem v plastikářských firmách, opravy strojů, strojních celků a zařízení.  Během studia žáci pobírají měsíční stipendium odstupňované podle ročníků ve výši 300,- Kč; 400,- Kč; 500,- Kč. Žáci s vyznamenáním mohou získat jednorázovou odměnu 1500,- až 5000,- Kč za 2. pololetí. Firmy TAJMAC – ZPS, a.s. a ZAKO Turčín, spol. s r.o. a Greiner packaging Slušovice s.r.o. od 2. pololetí 1. ročníku pololetně vyplácí prospěchová stipendia. Výše odměny může být až 13 000 korun. Vybraní žáci ve třetím ročníku pak mají odborný výcvik v těchto firmách. Firma Continental Barum, s.r.o. vyplácí nejlepším žákům oboru ve druhém pololetí prvního ročníku a prvním pololetí druhého ročníku až 10 000 korun za pololetí.

Strojní mechanikPokud žáci pracují na produktivní práci, jsou za tuto práci odměňováni. V rámci plnění učebních osnov žáci ve druhém ročníku absolvují kovářský výcvik ve firmě Kovárna VIVA Zlín, a.s. pod vedením zkušených kovářů a ve třetím ročníku absolvují v rámci odborného výcviku svářečskou školu, kde získávají svářečské oprávnění dle vlastního výběru pro svařování elektrickým obloukem (ZK 111 1.1) nebo svařování CO2 (ZK 135 1.1). Svářečský kurz v hodnotě 10 000,- Kč hradí škola.

Třetí ročník odborného výcviku probíhá ve smluvních strojírenských firmách. Zde žáci získávají nové dovednosti, znalosti a orientaci v průmyslu. Kromě získaných znalostí není zanedbatelná částka, kterou si vydělají. Při průměrné 50 korunové hodinové mzdě, sedmihodinové pracovní době a 90 dnech na provozních pracovištích žáci mohou získat za třetí ročník 31 500 korun, plus výše stipendia. Žákům jsou také nabízeny brigády. Vždy je reálná možnost získat zaměstnání.

Strojní mechanikZávěr studia je u strojírenských oborů ukončen závěrečnou zkouškou podle jednotného celostátního zadání. Na naší škole mají žáci tříletých učebních oborů po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky možnost nastoupit do 2. ročníku maturitního oboru Mechanik seřizovač a získat maturitu.

 

 

Možnosti uplatnění po absolvování školy

Absolventi jsou připravováni, aby se po absolvování a odpovídající době zapracování mohli uplatňovat například:

  • Montáž a demontáž zařízení
  • Opravy stroj a zařízení
  • Svařování zařízení a konstrukcí
  • Ruční a strojní dokončovací práce ve výrobě
  • Údržba a oprava forem v plastikářských firmách
  • Práce na údržbě strojů
  • Uplatnění ve funkci plánovače výroby
  • Uplatnění ve funkci mistra