23-56-H/01 Obráběč kovů

Zaměření: Operátor CNC a konvenčních obráběcích strojů

Organizace výuky

Učební plán – Obráběč kovů

Obráběč kovůAbsolvent tříletého oboru je schopen samostatně provádět nastavení, obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů (soustruh, frézka, bruska, vrtačka apod.), obsluhovat a řídit proces obrábění, popř. provádět korekce a vytvářet jednoduché programy na obráběcích strojích s číslicovým řízením.

Žák má rozšířenou výuku o programování CNC strojů, může tedy vykonávat práci na číslicových strojích a obráběcích centrech. Během studia žáci pobírají měsíční stipendium odstupňované podle ročníků ve výši 300,- Kč, 400,-  a 500,- Kč. Žáci s vyznamenáním mohou získat jednorázovou odměnu 1500,- Kč až 5000,- Kč za 2. pololetí. Firmy TAJMAC – ZPS, a.s. a ZAKO Turčín, spol. s r.o. od 2. pololetí 1. ročníku pololetně vyplácí prospěchová stipendia. Výše odměny může být až 13 000 korun.

Obráběč kovůV průběhu studia v odborném výcviku se žáci podílí na produktivní práci, za kterou jsou odměňováni. Žáci na závěr studia ve třetím ročníku pracují a  zdokonalují se dva měsíce  ve firmách, kde jsou také finančně ohodnoceni. Odborný výcvik ve firmách umožňuje žákům poznat nové prostředí a získat nové zaměstnání. Žákům jsou také nabízeny brigády. Uplatnění na trhu práce je z hlediska požadavků firem velmi vysoké.

Obráběč kovů

Závěr studia je u strojírenských oborů ukončen závěrečnou zkouškou podle jednotného celostátního zadání a ve školní části závěrečné zkoušky musí prokázat znalosti v programování CNC strojů.  Na naší škole mají žáci tříletých učebních oborů po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky možnost nastoupit do 2. ročníku maturitního oboru Mechanik seřizovač a získat maturitu.

Možnosti uplatnění po absolvování školy

Absolventi jsou připravováni, aby se po absolvování a odpovídající době zapracování mohli uplatňovat například:

  • Práce na klasických obráběcích strojích – soustruh, frézka, bruska, vrtačka
  • Obsluha a programování CNC strojů
  • Práce při dokončování výroby
  • Uplatnění ve skladech materiál
  • Uplatnění na funkci plánovače výroby
  • Uplatnění ve funkci mistra