„Progres 2“, reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0012131

Úvodní stránka/Projekty/„Progres 2“, reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0012131

 Aktivity SŠ:

 • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ
 • Zapojení ICT technika do výuky na SŠ
 • Projektový den ve škole
 • Projektový den mimo školu
 • CLIL ve výuce SŠ

Aktivity DM:

 • Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v DM
 • Klub pro žáky DM – čtenářský klub
 • Doučování žáků DM ohrožených školním neúspěchem
 • Projektový den v DM
 • Projektový den mimo DM
 • Školní kariérový poradce – personální podpora DM
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků DM
 • Vzájemná spolupráce pedagogů DM
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv