Spolek rodičů a přátel při SPŠP-COP Zlín

Úvodní stránka/Kontakt/Spolek rodičů a přátel při SPŠP-COP Zlín

Změna názvu Občanského sdružení při SPŠP-COP Zlín
K datu 28. 12. 2016 byla do spolkového rejstříku zapsána změna názvu OS.
Nový název je:
Spolek rodičů a přátel při Střední průmyslové škole polytechnické – Centrum odborné přípravy Zlín.

Spolek rodičů a přátel při Střední průmyslové škole polytechnické – Centrum odborné přípravy Zlín, Nad Ovčírnou IV 2528, 760 01 Zlín je dobrovolná organizace rodičů žáků SPŠP-COP Zlín a přátel školy, na managementu SPŠP-COP Zlín však úplně nezávislá. Občanské sdružení bylo registrováno dne 20. 4. 2007 u Ministerstva vnitra pod IČO 285 55 287.

Hlavním cílem Spolku je všestranně usilovat o rozvoj odborného školství. Podporováno bude zejména: studium sociálně slabých žáků, výměnné a studijní pobyty žáků, mezinárodní studentské projekty, zlepšení vybavenosti školy, rozvoj nových informačních technologií, rozvoj zájmové kulturní a sportovní činnosti žáků, prevence sociálně patologických jevů a jiné náklady schválené výborem spolku.

Předsedkyní spolku je Mgr. Veronika Novosadová.

Stanovy spolku najdete zde.

Spolek se stává nástupcem Nadačního fondu ISŠT-COP Zlín, protože vznikl nový samostatný právní subjekt. Nadační fond ukončí svoji činnost koncem měsíce září 2007.

Zpráva Spolek 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023

Zpráva Spolek 1. 1. 2022 – 30. 6. 2022

Zpráva Spolek 1. 7. 2021 – 31. 12. 2021

Zpráva Spolek 1. 1. 2021 – 30. 6. 2021

Zpráva Spolek 1. 7.2020-31. 12.2020

Zpráva Spolek 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020

Zpráva Spolek 1. 7.2019-31. 12.2019

Zpráva Spolek 1. 1.2019-30. 6.2019

Zpráva Spolek 1. 7.2018-31. 12.2018

Zpráva o hospodaření OS za období 1. 1. 2018 – 30. 6.2018

Zpráva o hospodaření OS za období 1. 7. 2017 – 30. 12.2017

Zpráva o hospodaření OS za období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017

Zpráva o hospodaření OS za období 1. 7. 2016 – 31. 12. 2016

Zpráva o hospodaření OS za období 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015

Zpráva OS 1.7.2014-31.12.2014

Zpráva o hospodaření OS za období 1. 1. 2014 – 30. 6. 2014