Spolek rodičů a přátel při SPŠP-COP Zlín

Úvodní stránka/Kontakt/Spolek rodičů a přátel při SPŠP-COP Zlín

Změna názvu Občanského sdružení při SPŠP-COP Zlín
K datu 28. 12. 2016 byla do spolkového rejstříku zapsána změna názvu OS.
Nový název je:
Spolek rodičů a přátel při Střední průmyslové škole polytechnické – Centrum odborné přípravy Zlín.

Členská schůze Spolku rodičů a přátel při SPŠP-COP Zlín
Předsedkyně spolku svolává na 26. 1. 2017 na 14:00 hod. v místnosti č. 303 členskou schůzi spolku. Hlavním bodem programu je schválení změn stanov spolku.

Ing. Helena Hanulíková

 

Spolek rodičů a přátel při Střední průmyslové škole polytechnické – Centrum odborné přípravy Zlín, Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín je dobrovolná organizace rodičů žáků SPŠP-COP Zlín a přátel školy, na managementu SPŠP-COP Zlín však úplně nezávislá. Občanské sdružení bylo registrováno dne 20. 4. 2007 u Ministerstva vnitra pod IČO 285 55 287.

Hlavním cílem Občanského sdružení je všestranně usilovat o rozvoj odborného školství. Podporováno bude zejména: studium sociálně slabých žáků, výměnné a studijní pobyty žáků, mezinárodní studentské projekty, zlepšení vybavenosti školy, rozvoj nových informačních technologií, rozvoj zájmové kulturní a sportovní činnosti žáků, prevence sociálně patologických jevů a jiné náklady schválené výborem občanského sdružení.

Předsedkyní občanského sdružení je Ing. Helena Hanulíková.

Stanovy občanského sdružení najdete zde.

Občanské sdružení se stává nástupcem Nadačního fondu ISŠT-COP Zlín, protože vznikl nový samostatný právní subjekt. Nadační fond ukončí svoji činnost koncem měsíce září 2007.

Zpráva o hospodaření OS za období 1. 1. 2018 – 30. 6.2018

Zpráva o hospodaření OS za období 1. 7. 2017 – 30. 12.2017

Zpráva o hospodaření OS za období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017

Zpráva o hospodaření OS za období 1. 7. 2016 – 31. 12. 2016

Zpráva o hospodaření OS za období 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015

Zpráva OS 1.7.2014-31.12.2014

Zpráva o hospodaření OS za období 1. 1. 2014 – 30. 6. 2014