Přijímací řízení

Úvodní stránka/Přijímací řízení

NEPLATNÉ – platilo pro rok 2021

Vážení uchazeči o studium, Vážení zákonní zástupci,

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 umožní osobní přítomnost uchazeče na přijímacích zkouškách s podmínkou:

  • předložení negativního testu, který není starší 7 dní.
  • bez žádných příznaků onemocnění COVID-19.

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům, kteří jsou žáky základní školy, má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

  • dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.
  • dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů.
  •  certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby.

V průběhu didaktického testu musí mít všichni zúčastnění v učebně nasazenu ochranu úst a nosu.

Dle platného znění opatření obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3 (ve znění opatření obecné povahy č.j. MSMT-1452/2021-1 a dodatků č. j. MSMT-4337/2021-1 a č. j. MSMT-4337/2021-6)

dochází ke následujícím úpravám přijímacího řízení na střední školy pro rok 2021/22:

  • Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky se pro čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou a pro nástavbové studium koná ve dnech 
    3 a 4. května 2021; náhradní termín se koná ve dnech 2. a 3. června 2021.
  • U jednotné přijímací zkoušky, jestliže je součástí přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022, trvá test z českého jazyka a literatury 70 minut a test z matematiky 85 minut. Povolenými pomůckami u jednotné přijímací zkoušky jsou psací a rýsovací potřeby.
  • Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 19. května 2021, v případě náhradního termínu nejdříve 14. června 2021, a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín Vám pro školní rok 2021/2022 nabízí širokou škálu oborů vzdělávání, které můžete na naší škole absolvovat.

Nabídka oborů ukončených maturitní zkouškou:

Kód oboru Obor Přijímaných žáků
18-20-M/01 Informační technologie 23
  zaměření: Počítačové sítě a robotika  
23-45-L/01 Mechanik seřizovač 60
  zaměření: Programování CNC strojů  
  zaměření: Technolog plastikářské výroby  
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 30
34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 28

 

Nabídka oborů ukončených výučním listem:

Kód oboru Obor Přijímaných žáků
23-51-H/01 Strojní mechanik 30
23-56-H/01 Obráběč kovů 30
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud 30
34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 21
34-57-H/01 Knihař 10

 

Do oborů ukončených maturitní zkouškou budou uchazeči o studium konat přijímací zkoušku.

Podrobnosti přijímacího řízení do oborů ukončených maturitní zkouškou naleznete zde.

Podrobnosti přijímacího řízení do oborů ukončených výučním listem naleznete zde.

Přihlášku ke studiu je možné stáhnout zde: Přihláška na SŠ denní

V případě neúspěchu při přijímacím řízení do vámi zvoleného oboru vzdělání je samozřejmě možné se proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke vzdělávání odvolat.

Vzor odvolání: Odvolání

Další informace o přijímacím řízení ke studiu na středních školách pro školní rok 2021/2022 lze najít na stránkách zkola.cz