23-45-L/01 Mechanik seřizovač – Programování plastikářských strojů

Úvodní stránka/Přehled oborů/Strojírenské obory/23-45-L/01 Mechanik seřizovač – Programování plastikářských strojů

Zaměření:  Programování plastikářských strojů

Organizace výuky

Učební plán – Mechanik seřizovač – Programování plastikářských strojů

Mechanik seřizovač

Čtyřletý maturitní obor Mechanik seřizovač se zaměřením Programátor plastikářských strojů je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblastech zpracování plastů, měření výrobků a forem, modelování forem, tvorby výkresové dokumentace, obsluhy robotů a periférií, údržby a seřízení forem na vstřikovacích strojích a základů CNC programování.

Toto zaměření si žáci volí ve druhém ročníku, aby zpočátku získali dovednosti z obrábění kovů a byli ve 3. ročníku připraveni splnit zkoušku k zisku výučního listu v oboru 23-56-H/01 Obráběč kovů.

Ve třetím ročníku žáci vykonávají odborný výcvik v moderních učebnách školních dílen vybavených vstřikovacími stroji, souřadnicovým 3D měřícím strojem, digitálními výškoměry, plastikářskými periférii, softwarovým vybavením pro modelování forem a tvorbu výkresové dokumentace. V teoretickém vyučování se zaměřují na nauku o materiálech a technologii zpracování plastů.

Pro zkvalitnění výuky žáci vykonávají praxi i ve významných plastikářských firmách. Žáci jsou tímto zařazeni do výrobního procesu a setkávají se s novými trendy výroby a s moderními technologiemi. Všechny nově získané vědomosti jsou předpokladem pro získání práce nebo dalšího studia na vysoké škole. Přímo návazný studijní program má Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Spousta absolventů naší školy pracuje ve firmách, kde právě měli praxi. Stejně jako v ostatních oborech jsou žáci finančně odměňováni za podíl na produktivní práci a získávají potvrzení o absolvování praxe.

Škola spolupracuje v této oblasti zejména s firmami: greiner assistec, greiner packaging slušovice, KONFORM – Plastic, Promens, PLASTIKA, ZÁLESÍ.

Stipendijní program má v tuto chvíli firma greiner packaging slušovice s.r.o., greiner assistec s.r.o. Žákům jsou také nabízeny brigády v těchto firmách. Vždy je reálná možnost získat zaměstnání.

Tyto firmy jsou zároveň i významnými sponzory naší školy.

 

Možnosti uplatnění po absolvování školy

  • Absolventi jsou připravováni, aby se po absolvování a odpovídající době zapracování mohli uplatňovat například na těchto pozicích:
  • jako seřizovač a obsluha plastikářských strojů a linek,
  • metrolog v plastikářské výrobě,
  • jako technolog plastikářské výroby,
  • jako programátor automatizace a robotizace,
  • při práci na klasických a CNC obráběcích strojích,
  • pro vyšší odborné studium nebo studium na vysoké škole příbuzných oborů.