Dokumenty

Směrnice č.1/2017 o poskytování cestovních náhrad

Příloha č. 1 a 2 na rok 2021 Směrnice č.1_2017 o poskytování cestovních náhrad

Veškeré školní vzdělávací programy jsou k nahlédnutí na sekretariátu školy.

FKSP

POZOR ZMĚNA v podmínkách čerpání příspěvku na rehabilitace a penzijní pojištění!!!
Informace k čerpání příspěvku z FKSP pracovníkům SPŠ polytechnické – COP Zlín pro rok 2021

Objednávka FKSP 2021

Požadavek na nákup – tiskopis

Kolektivní smlouva 2021

Kolektivni_smlouva__2021_Dodatek č.1

Kolektivní_ smlouva_2021_ Příloha č. 2

Kolektivní smlouva 2021 zásady používání FKSP

FKSP Čestné prohlášení 2021

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023

2. upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31.12.)

Upravený rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022

2. upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31.12)

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh rozpočtového výhledu na roky 2020 – 2021

2. upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020

Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020

Rozvojové programy

Rozvojové programy_2020

Rozvojové programy_2019

Rozvojové programy_2018

Rozvojové programy_2017

Rozvojové programy_2016

Školní řád

Školní řád SPŠP – COP Zlín a Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pro studenty

Žádost – pozdější příchody

Žádost – uvolnění z vyučování