Dokumenty

Veškeré školní vzdělávací programy jsou k nahlédnutí na sekretariátu školy.

ŽÁDOST O VYHOTOVENÍ STEJNOPISU VYSVĚDČENÍ

Pro studenty

Žádost o umožnění vykonání opravné / klasifikační zkoušky v dřívějším termínu

Žádost – pozdější příchody

Žádost – uvolnění z vyučování

Žádost o úlevy v tělesné výchově

 

Školní řád

Školní řád SPŠP – COP Zlín a Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

FKSP

Kolektivní smlouva_2024

Kolektivní smlouva_2024_Příloha_4

Kolektivni smlouva 2024 Stanovení bližších zásad používani FKSP

FKSP Informace k cerpani prispevku 2024

FKSP Zadost o prispevek z FKSP 2024

 

Směrnice o cestovních náhradách

Směrnice č.1/2017 o poskytování cestovních náhrad

Příloha č. 1 a 2 na rok 2024 Směrnice č. 1_2017 o poskytování cestovních náhrad

 

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026

Upravený rozpočet na rok 2023

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026

2. upravený rozpočet na rok 2022 (k 31.12.)

Rozpocet na rok 2023 a strednedoby vyhled rozpoctu na roky 2024 a 2025

Upraveny rozpocet na rok 2022

Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024

Navrh rozpoctu na rok 2022 a navrh strednedobého výhledu rozpoctu na roky 2023 a 2024

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023

2. upravený rozpočet na rok 2021 (k 31.12.)

Upravený rozpočet na rok 2021

Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023

2. upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31.12.)

Upravený rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022

2. upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31.12)

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh rozpočtového výhledu na roky 2020 – 2021

2. upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020

Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020

 

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy 2023

Národní plán obnovy 2022

 

Rozvojové programy

Rozvojové programy_2020

Rozvojové programy_2019

Rozvojové programy_2018

Rozvojové programy_2017

Rozvojové programy_2016

 

Whistleblowin

GDPR ochrana oznamovatelů

Informace pro zaměstnance

Směrnice č. 4 O ochraně oznamovatelů