Vychovatelé DM1

Domov mládeže Zlín
nám. T. G. Masaryka 2700
760 01 Zlín

telefon: 577 314  011
fax: 577 314 013
e-mail: dm1@spspzlin.cz

Vychovatelé :
Mgr. Miroslav Grochal
Kateřina Kašpárková
Mgr. Mária Kováčová
Vladimír Prokop
Mgr. Dana Stiskálková
Mgr. Lucie Šplíchalová
Vladimíra Urbanová
Jarmila Plucisová

Bezpečnostní pracovníci :
Alena Macháňová
Božena Kulíšková