Vychovatelé DM1

Domov mládeže Zlín
nám. T. G. Masaryka 2700
760 01 Zlín

telefon: 577 314  011
fax: 577 314 013
e-mail: frantiska.fojtu@spspzlin.cz

Vychovatelé:
Mgr. Miroslav Grochal
Kateřina Kašpárková
Mgr. Daniel Indrák
Lukáš Dolanský
Ing. Jana Pekařová
Mgr. Dana Stiskálková
Mgr. Lucie Šplíchalová
Vladimíra Urbanová
Věra Balejová
Robin Plucis

email na jednotlivé vychovatele: jmeno.prijmeni@spspzlin.cz

Bezpečnostní pracovníci :
Alena Macháňová
Roman Syrný
Jarmila Plucisová