26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Úvodní stránka/Přehled oborů/Elektrotechnické obory/26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Organizace výuky

Učební plán – Mechanik elektrotechnik

Jedná se o velmi perspektivní obor, jehož význam v současném průmyslu neustále roste. Absolventi tohoto oboru jsou velmi žádaní, ve firemním sektoru je jich značný nedostatek a v některých oblastech jsou nenahraditelní. Uplatnění mohou nalézt zejména v konstrukčních, technologických a projekčních činnostech elektrotechnického charakteru, číslicové techniky, automatizace, robotiky, elektroniky, diagnostiky, elektrotechnického měření, revizní a servisní techniky. Uplatní se také ve sféře využití výpočetní techniky při zpracování dat, jako operátor a programátor počítačů nebo mikropočítačů, při instalacích, údržbě a nastavování slaboproudých technologií jako jsou datové sítě, elektronické zabezpečovací systémy, průmyslové stroje a zařízení a také systémy řízení a automatizace průmyslových systémů.

Žáci ve 3. ročníku mohou získat výuční list v oboru 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje.

Výuka je realizována v nově vybudovaných učebnách, které svým vybavením a koncepcí patří k absolutní špičce v republice. Žáci tohoto oboru mohou v průběhu výuky pracovat na modelu automatizované průmyslové linky, průmyslových robotech ABB, trenažérech na výuku elektro pneumatiky a PLC, v nové učebně počítačových síti nebo učebně zabezpečovacích a kamerových systémů. Ve výuce je využívána také digitální a výpočetní techniky, softwarové CAD měřicí a návrhové systémy, SW simulace a vizualizace a také profesionální měřící technika.

Hlavní zaměření oboru je v oblasti průmyslové automatizace, elektro pneumatiky, PLC, průmyslové robotiky, optických, metalických a bezdrátových počítačových sítí, kamerových, docházkových a zabezpečovacích systémů, hardware a software PC, návrhu plošných spojů a jejich výroby pomocí 3D CNC frézek, měření a regulace.

Žáci mohou v průběhu 3. a 4. ročníku uskutečnit část odborné výuky ve firmách, kde jsou za vykonanou práci finančně ohodnoceni. Nejlepší žáci mohou navíc získat ve 2. a 3. ročníku prospěchové stipendium až 2.000 Kč měsíčně. Za dobu studia může částka za práci ve firmách a prospěchové stipendium dosáhnout celkem až 49.000 Kč, tzn. průměrně více než 1.200 Kč za měsíc studia.

Díky výuce ve firmách si žáci osvojí a rozšíří odborné dovednosti přímo v reálných podmínkách a navíc mohou získat zaměstnání u prestižních podniků, jako jsou Continental Barum spol. s r.o., Eta a.s., TAJMAC – ZPS a.s., Kovárna VIVA a.s. a další.

Díky všestrannosti a kvalitě výuky tohoto oboru mohou žáci po absolvování naší školy pokračovat ve studiu na jakékoliv technicky zaměřené vysoké škole, začít podnikat, nebo nalézt zaměstnání u prestižních firem s možností kariérního růstu.

 

 

 

 

 

Možnosti uplatnění po absolvování školy

Absolventi jsou připravováni, aby se po absolvování a odpovídající době zapracování mohli uplatňovat například:

  • v činnostech konstrukčních, projekčních a realizačních elektronického a elektrotechnického charakteru,
  • v oblasti diagnostiky, revizní a servisní techniky i jako školící technici,
  • jako technici elektrotechnického měření, číslicové techniky a regulace,
  • ve sféře využití výpočetní techniky, při montáži a údržbě počítačů,
  • jako programátoři počítače nebo mikropočítače,
  • jako správcové počítačových sítí,
  • jako programátoři a technici průmyslových robotů a automatizovaných průmyslových linek nebo procesů,
  • v oblasti instalací, nastavování a správy kamerových a docházkových systémů,
  • jako podnikatelé v oblasti slaboproudé elektrotechniky a příbuzných elektrotechnických oborů,
  • pro vyšší odborné studium nebo studium na vysoké škole příbuzných oborů.