26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Úvodní stránka/Přehled oborů/Elektrotechnické obory/26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Organizace výuky

Učební plán – Mechanik elektrotechnik

DSCF4274Absolvent oboru Mechanik elektrotechnik najde uplatnění zejména v konstrukčních, technologických a projekčních činnostech elektrotechnického charakteru, v oblasti technického rozvoje, číslicové techniky, elektroniky, diagnostiky, elektrotechnického měření, revizní a servisní techniky. Uplatní se také ve sféře využití výpočetní techniky při zpracování dat, jako operátor a programátor počítačů nebo mikropočítačů, při instalacích, údržbě a nastavování slaboproudých technologií jako jsou datové sítě, elektronické zabezpečovací systémy, průmyslové stroje a zařízení a také systémy řízení a automatizace průmyslových systémů.

Žáci ve 3. ročníku mohou získat výuční list v oboru 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje.

DSCF4277Výuka tohoto oboru je zajištěna v moderně vybavených odborných učebnách s využitím audiovizuální, digitální a výpočetní techniky, softwarových CAD měřicích a návrhových systémů, robotiky, návrhu a výroby plošných spojů, kamerových a zabezpečovacích systémů a automatizační a regulační techniky. Žáci mohou v průběhu 3. a 4. ročníku uskutečnit část odborné výuky ve firmách, kde jsou za vykonanou práci finančně ohodnoceni. Nejlepší žáci mohou navíc získat ve 2. a 3. ročníku prospěchové stipendium až 2.000 Kč měsíčně. Za dobu studia může částka za práci ve firmách a prospěchové stipendium dosáhnout celkem až 49.000 Kč, tzn. průměrně více než 1.200 Kč za měsíc studia.

Díky výuce ve firmách si žáci osvojí odborné dovednosti přímo v reálných podmínkách
a navíc mohou získat zaměstnání u prestižních podniků, jako jsou Continental Barum spol. s r.o., Elmo a.s., TAJMAC – ZPS a.s. a další.

Díky všestrannosti a kvalitě výuky tohoto oboru mohou žáci po absolvování naší školy pokračovat ve studiu na jakékoliv technicky zaměřené vysoké škole, začít podnikat, nebo nalézt zaměstnání u prestižních firem s možností kariérního růstu.

 

Možnosti uplatnění po absolvování školy

Absolventi jsou připravováni, aby se po absolvování a odpovídající době zapracování mohli uplatňovat například:

  • v činnostech konstrukčních, projekčních a realizačních elektronického a elektrotechnického charakteru,
  • v oblasti diagnostiky, revizní a servisní techniky i jako školící technici,
  • jako technici elektrotechnického měření, číslicové techniky a regulace,
  • ve sféře využití výpočetní techniky, při montáži a údržbě počítačů,
  • jako programátoři počítače nebo mikropočítače,
  • jako správcové počítačových sítí,
  • jako podnikatelé v oblasti slaboproudé elektrotechniky a příbuzných elektrotechnických oborů,
  • pro vyšší odborné studium nebo studium na vysoké škole příbuzných oborů.