23-45-L/01 Mechanik seřizovač – Programování CNC strojů

Úvodní stránka/Přehled oborů/Strojírenské obory/23-45-L/01 Mechanik seřizovač – Programování CNC strojů

Zaměření:  Programování CNC strojů

Organizace výuky

Učební plán – Mechanik seřizovač – CNC

Mechanik seřizovač

Absolvent čtyřletého maturitního studijního oboru může být zařazen na pracoviště nižšího managementu ve firmách. Po zapracování najde uplatnění na těchto pozicích programátor CNC strojů, technolog, kontrolor, operátor, logistik, mistr apod. Zastává nižší i střední funkce v řízení výroby, kontrole a v technické přípravě výroby.   Po absolvování je schopen obsluhovat CNC obráběcí stroje a linky nebo v tomto oboru podnikat, sestavuje programy pro CNC stroje, řeší technologické úlohy pomocí výpočetní techniky.

Žáci ve 3. ročníku mohou získat výuční list v oboru 23-56-H/01 Obráběč kovů.

Součástí odborné výuky je kreslení výkresů ručně, v CADu i programování v CAM SW.  Výuka probíhá kromě teoretické části i prakticky v prostorách odborného výcviku školy a ve spolupráci s firmami. Ve vyšších ročnících probíhá na CNC strojích. Ve 4. ročníku je výuka na provozních pracovištích firem a organizací.

Mechanik seřizovačŽáci jsou zařazeni do výrobního procesu a setkávají se s novými trendy výroby a s moderními technologiemi včetně 3D měření na měřících strojích. Všechny nově získané vědomosti jsou předpokladem pro získání práce nebo dalšího studia na vysoké škole. Spousta našich absolventů pracuje ve firmách, které v rámci praxe navštěvovali.

Při průměrné hodinové 50 – ti korunové mzdě, sedmihodinové pracovní době a 50 dnech odborného výcviku ve firmě získají 17 500 korun.  Zájem o tyto žáky je tak velký, že si firmy už po 1. pololetí 1. ročníku vybírají žáky a po celou dobu studia jim pololetně vyplácí prospěchové stipendium na základě dosaženého prospěchu žáka. Odměny se pohybují v rozsahu 1 500,- až 13 000,-  korun pololetně. Zisk stipendia přitom není podmíněn nástupem do firmy, firmy se pouze snaží získat co nejlepší žáky.

Mechanik seřizovač

V současné době prospěchové stipendium vyplácejí firmy: TAJMAC – ZPS, a.s., TOS HULIN, a.s., greiner packaging Slušovice s.r.o., ZAKO Turčín spol. s r.o., ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE, a.s., Geniczech – M, spol. s r.o., FLOW TECH, s.r.o., Kovárna VIVA Zlín, a.s., Rostra s.r.o. Vizovice, Kalina industries s.r.o. Vizovice. Zajímavý stipendijní program má také firma Continental Barum, s.r.o. Žákům jsou nabízeny
i brigády a reálná možnost získat zaměstnání.

Tyto firmy jsou zároveň i významnými sponzory naší školy. Celková darovaná částka od roku 2000 pouze pro strojírenské obory je téměř 6,5 milionu korun, která byla investována do zkvalitnění výuky žáků.

Možnosti uplatnění po absolvování školy

Absolventi jsou připravováni, aby se po absolvování a odpovídající době zapracování mohli uplatňovat například:

  • při práci na klasických a CNC obráběcích strojích,
  • jako technici měření a jakosti výroby včetně měření na 3D měřících strojích
  • jako programátoři a seřizovači CNC strojů,
  • jako programátoři automatizace a robotizace,
  • jako seřizovači a obsluhy plastikářských strojů a robotů
  • pro vyšší odborné studium nebo studium na vysoké škole příbuzných oborů.