Pro neubytované žáky

Úvodní stránka/Stravování/Pro neubytované žáky

Stravování probíhá ve školní jídelně, která se nachází v budově Domova mládeže 1, nám.T.G.Masaryka 2700. Stravování (oběd) je poskytováno žákům a studentům SPŠP-COP a Gymnázia a JŠ Zlín a také zaměstnancům uvedených škol. Žáci a studenti všech škol, kteří jsou ubytováni na DM1 a DM2 se stravují celodenně, pokud nemají možnost stravovat oběd ve škole, kterou navštěvují. 

Placení stravy:                        Bezhotovostním převodem na bankovní účet

Číslo účtu na placení stravy:  1461630237/0100

Variabilní symbol:                   identifikační číslo (ID)  – desetimístné číslo

V květnu 2018 byl původní variabilní symbol – rodné číslo nahrazen novým číslem – ID (kvůli GDPR), které bylo vygenerováno všem evidovaným.  Všichni nově evidovaní mají od školního roku 2018/2019  toto číslo vygenerováno po zavedení do evidence na základě přihlášky na stravování, v případě ubytovaných DM1 a DM2 na základě přihlášky na ubytování.

Platby s nevyplněným nebo špatně zadaným variabilním symbolem (ID) nejsou automaticky přiřazovány strávníkům na stravovací účet!!

Cena oběda od 1. 8. 2022:

11 – 14 let 35,–Kč
15 a více let 38,–Kč
Strávníci DČ 85,–Kč
Záloha na kartu 200,–Kč

 

Výdejní doba oběda:  
Žáci a zaměstnanci:                 11.00 – 14.30 hodin
Cizí strávnicí:                            11.00 – 13.00 hodin

Právo na zvýhodněnou cenu oběda pro žáky je pouze ve dnech pobytu ve škole a první den nemoci!

Neubytovaní žáci a studenti ve dnech, kdy nejsou přítomni ve škole, nemají nárok na zvýhodněnou cenu oběda a jsou povinni si v tyto dny oběd odhlásit!

Přihlášení a odhlášení jídla je možné provést přímo v jídelně u objednávacích terminálů prostřednictvím stravovací nebo ISIC karty nebo elektronicky přes objednávkový systém na adrese https://stravovani/spspzlin.cz/  pomocí osobních přihlašovacích údajů (přihlašovací jméno+heslo) jednotlivých strávníků.

V případě nemoci nebo jiné nepřítomnosti lze uskutečnit přihlášení a odhlášení jídla na aktuální den telefonicky od 6.30 – 7.00 hod.

 

Informace o školním stravování neubytovaných

Sledujte aktuální informace na webu stravování – www.spspzlin.cz/stravovani, terminálech a nástěnce v jídelně.

S dotazy ohledně stravování, objednání nebo odhlášení jídel se obracejte na:

vedoucí stravování – Zlatka Baranová tel. 577 314 013, e-mail: zlatka.baranova@spspzlin.cz

S dotazy ohledně přihlášek, ID, přihlašovacích údajů, placení stravného a zůstatku na kontě na:

účetní, tel. 577 314 024, e-mail: simona.marynikova@spspzlin.cz