Pro neubytované žáky

ŠKOLNÍ JÍDELNA DM1 ZLÍN

T. G. Masaryka 2700

760 01 Zlín

 

Cena oběda

11 – 14 let 26,–Kč
15 a více let
28,–Kč
Cizí strávnicí
63,–Kč
Zaměstnanci školy                             63,–Kč (poníženo o příspěvek od zaměstnavatele)
Záloha na kartu
200,–Kč

 

Žáci SŠ ve dnech, kdy nejsou přítomni ve škole, nemají nárok

na zvýhodněnou cenu a jsou povinni si tyto dny oběd odhlásit!

Právo na zvýhodněnou cenu oběda pro žáky je pouze ve dnech pobytu ve škole a první den nemoci!


Výdejní doba:

Žáci: 11.15 – 14.30 hodin                  cizí strávnicí: 11.15 – 11.45 hodin


Z důvodů nemoci přihlášení a odhlášení jídla

6.30 – 7.00 hod. aktuálního dne

 

Vedoucí stravování: Zlatka Baranová

Telefon: 577 314 013

Bezhotovostní převod na účet:

Číslo účtu KB:   1461630237/0100

Variabilní symbol: celé rodné číslo strávníka

Účetní DM:  Eva Divoková

Telefon: 577 314 024

Informace o školním stravování neubytovaných

Informace o přihláškách na ŠKOLNÍ ROK 17 /18