„Progres“ , reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004719

Úvodní stránka/Projekty/„Progres“ , reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004719

 

  • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ –DVPP
  • Zapojení ICT technika do výuky na SŠ