Reprodukční grafik pro média

Úvodní stránka/Přehled oborů/Polygrafické obory/Reprodukční grafik pro média
Organizace výuky – Reprodukční grafik pro média

Učební plán – Reprodukční grafik pro média

 

RM14Čtyřletý studijní obor Reprodukční grafik pro média je zaměřen na získání znalostí a dovedností především v oblastech výtvarné a technické přípravy tiskovin, typografie a digitální fotografie, webdesignu, animací, signmakingu a v digitální prezentaci. Také pro získávání znalosti a dovednosti v oblasti DTP, montáže a digitálního tisku prostřednictvím moderní počítačové techniky.

Žáci ve 3. ročníku mohou získat výuční list v oboru 34-53-H/01 Reprodukční grafik

Nedílnou součástí zaměření je výuka obecných zásad grafického designu – především práce v grafických programech pro zpracování textu a obrazu – tvorba grafiky pomocí profesionálního programového vybavení a komplexní příprava dokumentů pro tisk – Adobe Acrobat Pro, Illustrator CS5, Photoshop CS5, InDesign CS5, PLDA a dalších pro platformy PC a MAC.

Kromě zpracování obrazu a digitální fotografie ve fotoateliéru na profesionální úrovni, je do výuky postupně zařazena i problematika digitální prezentace s dalšími aplikacemi, jako je modelování a reklamní animace a film – Cinema 4D, Flash, Pinnacle Studio 14.

Žáci se pravidelně zúčastňují mezinárodních grafických soutěží, veletrhů a výstav. Ve třetím ročníku probíhá odborná stáž v polygrafických firmách pod vedením zkušených odborníků, např. Graspo CZ a.s., OBAL PRINT s.r.o., ZLINPACK s.r.o. aj. Během celého studia žáci absolvují odborné exkurze v moderních polygrafických firmách v ČR.

Absolvent oboru Reprodukční grafik pro média má komplexní znalosti v oblasti polygrafické výroby – uplatní se v polygrafické výrobě (grafik DTP, operátor CTP, technolog, plánovač, kalkulant atd.) v grafických studiích, jako produkční v nakladatelské a vydavatelské sféře, v reklamě jako kreativní grafik, ve výrobě multimediálních prezentací atd. Pracovní příležitosti nabízejí většinou reklamní agentury a grafická studia, obalová technika, propagace a firmy, které se zabývají výrobou potisku všemi dostupnými tiskovými technikami (na papír, plasty a jiný materiál). Během výuky se studenti seznámí se všemi postupy, které mohou v praxi potřebovat.

Téměř žádný výrobek nebo služba se neobejde bez podílu polygrafické výroby. Pracovní pozice v tomto oboru jsou obecně dobře finančně hodnocené a firmy mají o absolventy velký zájem.

Studiem polygrafického oboru a jeho úspěšným ukončením se absolventům otevírají možnosti práce v tuzemsku, ale i v zahraničí (škola vydává úspěšným absolventům také dokument Europass – popisuje získané odborné kompetence a možné profesní uplatnění podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě – v českém, anglickém).

Absolvent také může samostatně podnikat nebo studovat např. na Vyšší odborné škole grafické v Praze, nebo na vysokých školách technického i uměleckého zaměření, např. Univerzita Pardubice, Vysoké učení technické v Brně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Možnosti uplatnění po absolvování školy

Absolvent oboru Reprodukční grafik pro média je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Má komplexní znalosti v oblasti polygrafické výroby a v jejích jednotlivých částích. Uplatní se např.:

  • V polygrafické výrobě – grafik DTP, operátor CTP, technolog, plánovač výroby, kalkulant, dispečer výroby atd.).
  • V grafických studiích a v reklamě např. jako kreativní grafik.
  • V nakladatelské a vydavatelské sféře jako technický redaktor a technolog pro přípravu zakázek, plánování a řízení procesu výroby tiskovin.
  • V obalové technice, propagaci a ve firmách, které se zabývají potiskem všemi dostupnými tiskovými technikami.
  • Může studovat na vyšších odborných školách a vysokých školách technického
    a uměleckého zaměření.