26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud

Úvodní stránka/Přehled oborů/Elektrotechnické obory/26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud

Zaměření: Technik pro silnoproudé a inteligentní elektroinstalace

Organizace výuky 

Učební plán – Elektrikář – silnoproud

Po úspěšném ukončení oboru Elektrikář – silnoproud mohou naši žáci zastávat pozici zaměstnanců nebo podnikat ve výrobě, montáži, opravách a servisu elektrotechnických výrobků, strojů a zařízení používaných v elektrotechnice, strojírenství, stavebnictví, energetice, v těžebním, hutním a chemickém průmyslu, v zemědělství, dopravě a dalších odvětvích průmyslu, a v zařízeních a vybaveních vyskytujících se v podnicích služeb
a v domácnostech.

Výuka je zajištěna v nadstandardně vybavených odborných učebnách, ve kterých je využito audiovizuálních a digitálních prvků, výpočetní techniky, kamerových, přístupových
a zabezpečovacích systémů včetně regulačních a měřících prvků, softwarových CAD měřicích a návrhových systémů a v neposlední řadě také prvků inteligentní elektroinstalace. Každý žák může podle svých schopností využívat tu část zařízení, která je vhodná pro jeho znalosti, schopnosti a dovednosti. Náročnost výuky a přístup vyučujících jsou tedy optimalizovány s ohledem na schopnosti jednotlivých žáků.

Žáci, kteří si osvojí požadované dovednosti, se mohou v průběhu 2. a 3. ročníku zúčastnit provozního (nebo odborného) výcviku ve firmách (u sociálních partnerů), kde si zdokonalí své praktické dovednosti v reálném prostředí provozů. Za svou produktivní činnost jsou žáci ohodnoceni v závislosti na kvalitě a množství odvedené práce. Nejlepší žáci mohou navíc získat prospěchové stipendium až 2.000 Kč měsíčně v průběhu studia 2. a 3. ročníku. Celkem tedy mohou žáci tohoto oboru získat za celé období studia za práci ve firmách a prospěchové stipendium až 64.500 Kč, tzn. průměrně až 2.150 Kč měsíčně. Bez prospěchového stipendia činí tato částka až 810 Kč měsíčně.

Díky výuce u sociálních partnerů získávají žáci praktické návyky potřebné pro další profesní růst, zdokonalí si znalosti získané ve škole a osvojí si další důležité odborné dovednosti. Po úspěšném složení závěrečných zkoušek a získání výučního listu, zprostředkujeme našim absolventům zkoušku z odborné způsobilosti v elektrotechnice dle Nařízení vlády č. 194/2022 Sb.  Toto Nařízení vlády stanoví stupně odborné způsobilosti pracovníků v elektrotechnice a je nezbytnou součástí znalostí každého pracovníka v elektrotechnice. Tento certifikát získá absolvent na naší škole za zvýhodněných podmínek a usnadní mu nalézt výhodné zaměstnání u renomovaných společností, jako jsou Continental Barum spol. s r.o., Elmo a.s., TAJMAC – ZPS a.s. a další.

Jelikož je výuka tohoto oboru na naší škole všestranná a sleduje současné technologie
a trendy, tak mohou naši absolventi pokračovat bez přijímacích zkoušek na naší škole vstupem do vyššího ročníku maturitního oboru Mechanik elektrotechnik a získat výuční list ve slaboproudé elektrotechnice a poté také maturitní vysvědčení. Počet takto přijímaných žáků je omezen volnou kapacitou v dané třídě, do které se absolventi hlásí. Následně, pokud budou mít zájem, mohou dále studovat jakýkoliv technický obor na vysoké škole, začít podnikat nebo najít zaměstnání u renomovaných společností s možností dalšího profesionálního růstu.

 

Možnosti uplatnění po absolvování školy

Absolventi jsou připravováni, aby se po absolvování a odpovídající době zapracování mohli uplatňovat například:

  • v návrhu a realizaci elektrotechnických instalací staveb, domů a bytů,
  • v návrhu a realizací rozváděčů, ovládání a řízení motorů, strojů a zařízení,
  • v činnostech konstrukčních a projekčních elektrotechnického charakteru,
  • v oblasti diagnostiky, revizní a servisní techniky i jako školící technici,
  • jako technici elektrotechnického měření a regulace,
  • ve sféře využití výpočetní techniky, při montáži a údržbě počítačů,
  • jako podnikatelé v oblasti elektrotechniky a příbuzných elektrotechnických oborů,
  • pro vyšší odborné studium nebo studium na vysoké škole příbuzných oborů.