26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud

Úvodní stránka/Přehled oborů/Elektrotechnické obory/26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud

Zaměření: Technik pro silnoproudé a inteligentní elektroinstalace

Organizace výuky 

Učební plán – Elektrikář – silnoproud

DSCN3855Po úspěšném ukončení oboru Elektrikář – silnoproud mohou naši žáci zastávat pozici zaměstnanců nebo podnikat při výrobě, montáži, opravách a servisu elektrotechnických výrobků, strojů a zařízení používaných v elektrotechnice, strojírenství, stavebnictví, energetice, v těžebním, hutním a chemickém průmyslu, v zemědělství, dopravě a dalších odvětvích průmyslu, a v zařízeních a vybaveních vyskytujících se v podnicích služeb
a v domácnostech.

Výuka je zajištěna v nadstandardně vybavených odborných učebnách, ve kterých je využito audiovizuálních a digitálních prvků, výpočetní techniky, kamerových, přístupových
a zabezpečovacích systémů včetně regulačních a měřících prvků, softwarových CAD měřicích a návrhových systémů a v neposlední řadě také prvků inteligentní elektroinstalace. Každý žák může podle svých schopností využívat tu část zařízení, která je vhodná pro jeho znalosti, schopnosti a dovednosti. Náročnost výuky přístup vyučujících jsou tedy optimalizovány se schopnostmi jednotlivých žáků.

DSCN3862Žáci, kteří si osvojí požadované dovednosti, se mohou v průběhu 2. a 3. ročníku zúčastnit provozního (nebo odborného) výcviku ve firmách (u sociálních partnerů), kde si zdokonalí své praktické dovednosti v reálném prostředí provozů. Za svou produktivní činnost jsou žáci ohodnoceni v závislosti na kvalitě a množství odvedené práce. Nejlepší žáci mohou navíc získat prospěchové stipendium až 2.000 Kč měsíčně v průběhu studia 2. a 3. ročníku. Celkem tedy mohou žáci tohoto oboru získat za celé období studia za práci ve firmách a prospěchové stipendium až 64.500 Kč, tzn. průměrně až 2.150 Kč měsíčně. Bez prospěchového stipendia činí tato částka až 810 Kč měsíčně.

Po úspěšném získání výučního listu umožňujeme našim absolventům složit další zkoušku z vyhlášky č. 50/1978 Sb. Tato vyhláška stanoví stupně odborné způsobilosti pracovníků v elektrotechnice a je nezbytnou součástí znalostí každého pracovníka v elektrotechnice. Tento certifikát získá absolvent na naší škole zdarma a usnadní mu nalézt výhodné zaměstnání.

Díky výuce u sociálních partnerů získávají žáci praktické návyky potřebné pro další profesní růst, zdokonalí si znalosti získané ve škole a osvojí si další důležité odborné dovednosti. V neposlední řadě mohou takto získat lukrativní zaměstnání u renomovaných společností, jako jsou Continental Barum spol. s r.o., Elmo a.s., TAJMAC – ZPS a.s. a další.

DSCN3859Jelikož je výuka tohoto oboru na naší škole všestranná a sleduje současné technologie
a trendy, tak mohou naši absolventi pokračovat bez přijímacích zkoušek na naší škole vstupem do vyššího ročníku maturitního oboru Mechanik elektrotechnik a získat výuční list ve slaboproudé elektrotechnice a poté také maturitní vysvědčení. Následně, pokud budou mít zájem, mohou dále studovat jakýkoliv technický obor na vysoké škole, začít podnikat nebo najít zaměstnání u renomovaných společností s možností dalšího profesionálního růstu.

Možnosti uplatnění po absolvování školy

Absolventi jsou připravováni, aby se po absolvování a odpovídající době zapracování mohli uplatňovat například:

  • v návrhu a realizaci elektrotechnických instalací staveb, domů a bytů,
  • v návrhu a realizací rozváděčů, ovládání a řízení motorů, strojů a zařízení,
  • v činnostech konstrukčních a projekčních elektrotechnického charakteru,
  • v oblasti diagnostiky, revizní a servisní techniky i jako školící technici,
  • jako technici elektrotechnického měření a regulace,
  • ve sféře využití výpočetní techniky, při montáži a údržbě počítačů,
  • jako podnikatelé v oblasti elektrotechniky a příbuzných elektrotechnických oborů,
  • pro vyšší odborné studium nebo studium na vysoké škole příbuzných oborů.