Všechny aktuality
Důležité
Aktivity školy
Strojaři
Elektrotechnika
Polygrafie
Informatika

Projekt ERASMUS + SAFNOT

ERASMUS +  SAFNOT

Ve dnech 11. – 17. dubna naše škola hostila studenty a vyučující z Turecka, Rumunska, Bulharska a Lotyšska na prvním společném setkání projektu SAVE THE FUTURE, NOT ONLY TODAY v rámci programu ERASMUS +. Naše setkání jsme zahájili prohlídkou Prahy, a poté jsme se přesunuli do Zlína.

Hlavním tématem této mobility bylo praktické využití recyklovatelných materiálů v oblastech blízkých studijním oborům účastníků. V dopoledních hodinách tří projektových dnů proběhly  workshopy s tématikou recyklace materiálů. Žáci byli rozděleni na tři skupinky tak, že v každé skupince byl alespoň 1 zástupce z každé země, aby byli žáci nuceni komunikovat v angličtině. Každá skupinka postupně absolvovala všechny workshopy.

V prvním workshopu pod vedením p. Mikalové studenti vyráběli šperky z barevných PET lahví. Zvláště turečtí studenti se osvědčili jako výborní šperkaři. V druhém workshopu se studenti naučili vyrobit ze  starých sešitů nové. Využili prázdných stran ze starých sešitů, opatřili je novými pestrými obálkami a svázali.

Třetí workshop probíhal v dílně oboru Design a zpracování výrobků pod vedením p. Popelové. Žáci si mohli vyrobit drobné předměty z kůže různých barev – přívěšky na klíče rozmanitých tvarů, nýtované klíčenky nebo náramky.

Všem workshopům vládla pracovní  přátelská a uvolněná atmosféra a žáci ze všech zemí byli nadšení, protože si sami vyrobili něco nového pro sebe i své blízké.

Workshopy vystřídaly poznávací aktivity – navštívili jsme unikátní Kovozoo v Uherském Hradišti i nejvýkonnější vodní elektrárnu Dlouhé stráně v Hrubém Jeseníku v okrese Šumperk, uvnitř CHKO Jeseníky. Seznámili jsme naše hosty s krásami Zlína a Zlínského kraje, s místními zvyky, tradicemi i specialitami naší kuchyně.

Projektový týden byl velkým přínosem jak pro nás tak pro naše zahraniční hosty. Všichni se naučili něco nového, zbavili se ostychu komunikovat v cizím jazyce a navázali nová přátelství. Všichni se těšíme na další projektová setkání. Nejbližší je již v červnu 2019 v partnerské škole v Bulharsku.

                                                                                        K.Dvořáková, koordinátorka projektu

II. PROJEKTOVÉ SETKÁNÍ V BULHARSKU

III. PROJEKTOVÉ SETKÁNÍ V LOTYŠSKU

 

Publikováno: 25.4.2019|Kategorie: Aktivity školy, Informace školy|