Všechny aktuality
Důležité
Aktivity školy
Strojaři
Elektrotechnika
Polygrafie
Informatika
Úvodní stránka/Aktivity školy, Informace školy/Stínování v rámci projektu „Šablony 56 SPŠP COP Zlín“

Stínování v rámci projektu „Šablony 56 SPŠP COP Zlín“

Učitelka naší školy Mgr. Hana Černá se v rámci projektu „Šablony 56 SPŠP COP Zlín“ zúčastnila stínování (JobShadowing) ve Francii na střední škole Lycée Les Fontenelles, (LycéePolyvalent) v období od 30. 11. 2015 do 4. 12. 2015.

A takto paní Černá hodnotí stínování:

Svým technickým zaměřením se technická větev Lycée Les Fontenelles podobá naší škole. Bylo zajímavé vidět a porovnat, jak tyto dvě instituce vzdělávají žáky stejných věkových skupin. Velkou inspiraci vidím v uplatňování interdisciplinární výuky; tedy ve vyučování technických předmětů v angličtině. Alespoň částečné zařazení odborné angličtiny do našich hodin by bylo zajímavou zkušeností.

Celkově hodnotím stáž velmi pozitivně. Umožnila mi stát se během 5 dnů součástí školy, která má podobné zaměření a cíle jako ta naše. Byla mi umožněna nejen návštěva, ale i výuka v předmětech, které úzce souvisí s mojí aprobací.

V neposlední řadě byl navázán kontakt s  Lycée Les Fontenelles, který má ambici se rozvinout v trvalejší spolupráci s naší školou, pokud se naskytne příležitost zapojit se do zajímavého projektu či výměnné stáže.

Ohlasy na moji přítomnost na škole v rámci „stínování“ byly velmi pozitivní jak ze strany pedagogů, kteří by se sami rádi podobného projektu zúčastnili, třeba i na naší škole, tak ze strany vedení školy, které mně poskytlo k uskutečnění projektu ty nejlepší podmínky.

V hodinách se hojně využívá pracovních listů (každý student vlastní větší „šanon“ s učebními materiály), které žáci částečně vypracovávají v hodině a částečně slouží k domácí přípravě, nezbytné k navázání tématu v příští hodině. Z tohoto důvodu bývají žáci většinou na hodinu připraveni. Pracovní listy jsou promítány prostřednictvím projektorů. Velmi oblíbené je projektové vyučování, zejména v hodinách, které jsem měla příležitost navštívit (anglický jazyk, výuka technologie v cizím jazyce). Vzhledem ke zvukové podobě francouzštiny, diametrálně odlišné od té anglické, se v hodinách angličtiny hodně času věnuje nácviku správné výslovnosti. Uplatňuje se také interdisciplinární výuka – některé předměty jsou přímo vyučovány v cizím jazyce, např. dějepis, literatura a co je pro nás zajímavé, na technickém lyceu se vyučují některé technické předměty v angličtině, často tzv. tandemovou výukou: vyučující technického předmětu vede vyučování společně s vyučujícím cizího jazyka. Vyučující cizího jazyka provede teoretický výklad látky a vyučující technického předmětu obstará praktickou část: zajištění materiálů, kontrolu práce žáků. Vytváření pracovních listů je také společným dílem těchto vyučujících.

Publikováno: 8.1.2016|Kategorie: Aktivity školy, Informace školy|