Knihař, knihařka

Zaměření: Operátor v knihařské výrobě

Organizace výuky

Učební plán – Knihař

KN8Tříletý učební obor Knihař je perspektivní a dynamicky se rozvíjející technický obor, který nabízí získání odborných znalostí a zkušeností práce jak ručního zpracování – převážně knih, ale také práce na moderních knihařských strojích.

Žáci se během studia naučí technologické postupy široké škály knihařských výrobků, např. ruční zpracování vazby knih, lepení bloků, návrhy a výrobu ozdobných kazet, krabiček a pouzder, výřez paspart, zlacení výrobků. Naučí se pracovat s technologickou dokumentací, zvolit vhodnou technologii pro výrobu produktu a vhodný materiál ke knihařskému zpracování.

kn4Absolvent učebního oboru Knihař bude odborník se znalostmi o polygrafické výrobě, bude se orientovat v technikách dokončujícího zpracování výrobků, které se používají v polygrafii a také se naučí základy grafických programů pro DTP. Bude mít přehled i v dalších souvisejících a navazujících oblastech polygrafické výroby (předtisková příprava, kalkulace, technologie, tisk atd.)

Žáci se pravidelně zúčastňují mezinárodních knihařských soutěží, veletrhů a výstav. Během celého studia žáci absolvují odborné exkurze v moderních polygrafických firmách v ČR.

Pro žáky s dobrým prospěchem probíhá ve třetím ročníku odborná praxe v polygrafických firmách pod vedením zkušených odborníků, např. Graspo CZ a.s., OBAL PRINT s.r.o., HART PRESS spol. s r.o., POKART spol. s r.o., Cardbox Packaging s.r.o., KODIAK print s.r.o., a další. V průběhu výuky se žáci podílejí na produktivní práci, za kterou jsou finančně ohodnoceni (při 50korunové hodinové mzdě, sedmihodinové pracovní době a 90 dnech mohou žáci za 3. ročník získat až 31 500 Kč).

Studiem polygrafického oboru a jeho úspěšným ukončením se absolventům otevírají možnosti práce v tuzemsku, ale i v zahraničí (škola vydává úspěšným absolventům také dokument Europass – popisuje získané odborné kompetence a možné profesní uplatnění podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě – v českém, anglickém).

Absolvent může pokračovat v maturitním studiu na škole technického zaměření s nástavbovým studiem, které navazuje na tříleté učební obory. Absolvent může pracovat jako zaměstnanec nebo samostatně podnikat. Žákům polygrafických oborů jsou nabízeny brigády v polygrafických firmách, kde mají reálnou možnost hned po ukončení studia získat zaměstnání. Téměř žádný výrobek nebo služba se neobejde bez podílu polygrafické výroby. Pracovní pozice v polygrafii jsou obecně dobře finančně hodnocené a firmy mají o absolventy velký zájem.

Možnosti uplatnění po absolvování školy

Absolvent se uplatní v knihařských a kartonážních provozech a dalších provozech polygrafického průmyslu při přípravě materiálů ke zhotovení knihařských výrobků, při sestavení pracovního postupu, seřizování a obsluze strojů i vytvoření knižní vazby apod. Uplatní se např. jako:

 • strojmistr – seřizovač knihařských strojů,
 • strojmistr snášecího stroje,
 • obsluha automatických knihařských linek
 • obsluha strojní výroby měkkých vazeb
 • obsluha strojní výroby tuhých vazeb
 • obsluha programových zařízení v knihařské výrobě,
 • kontrola a odběr knihařských výrobků od knihařských linek,
 • obsluha knihařských linek a strojů v kartonážní výrobě,
 • ošetřování a údržba knihařských strojů,
 • knihař pro ruční zpracování vazby knih, lepení bloků, návrhy a výrobu ozdobných kazet, krabiček a pouzder, výřez paspart, zlacení výrobků,
 • knihař pro dílčí opravy defektních polotovarů v knihařské průmyslové výrobě,

může pokračovat v maturitním studiu na škole technického zaměření s nástavbovým studiem, které navazuje na tříleté učební obory.