Přihlášení na stravování

Přihlášky na stravování na školní rok 2019/2020 budou k dispozici v termínu 20.5.2019 – 14.6.2019 následovně:

  • ke stažení na základě osobních přihlašovacích údajů jednotlivých strávníků (přihlašovací jméno+heslo) na https://stravovani.spspzlin.cz/
  • osobně k vyzvednutí v kanceláři č.203 v budově Domova mládeže 1, nám.T.G.Masaryka 2700
  • na e-mailu: divokovae@spspzlin.cz (do e-mailu je nutné napsat  školu, příjmení, jméno a datum narození strávníka)

Termín odevzdání řádně potvrzených přihlášek (razítko a podpis školy)  je do14.6.2019 v kanceláři č.203 budovy Domova mládeže 1, nám.T.G.Masaryka 2700.

Žáků ubytovaných na DM1 a DM2 se přihlášení na stravování netýká!

………………………………………………………………………………………………………………………

Přihlášky pro nové žáky 1. ročníků budou k dispozici následovně:

  • pro žáky Gymnázia a JŠ k vyzvednutí osobně po donesení zápisového lístku v kanceláři č.201 – p.Žárská, budova Gymnázia a JŠ, nám.T.G.Masaryka 2734
  • žákům SPŠP-COP budou přihlášky posílány e-mailem nebo budou osobně k vyzvednutí v kanceláři č. 321 L – p.Klimková Eva, budova SPŠP-COP, Nad Ovčírnou IV 2528.

Přihlášky pro stávající strávníky na nový školní rok budou ke stažení na https://stravovani.spspzlin.cz/ na základě osobních přihlašovacích údajů jednotlivých strávníků (přihlašovací jméno+heslo) nebo k vyzvednutí v kanceláři č.203 – Divoková Eva, v budově Domova mládeže 1, nám.T.G.Masaryka 2700,  v průběhu měsíce května.

Řádně vyplněné a potvrzené přihlášky odevzdávejte buď v kancelářích, kde jste si je vyzvedli anebo v kanceláři č.203 budova Domova mládeže 1.

Sledujte proto prosím informace na nástěnce v jídelně a na webu.

Z kapacitních důvodů nejsme schopni poskytnout stravování všem zájemcům o stravování, proto jsou přihlášky na stravování přidělovány dle:  „Kritérií výběru zájemců o stravování v jídelně Domova mládeže 1, nám.T.G.Masaryka 2700“. (dle vyhlášky č.107/2005 Sb., § 4 odst.4-6  ve znění pozdějších předpisů)

Kapacita jídelny je 1.050 osob, v případě vyššího počtu zájemců o stravování, než je volná kapacita jídelny, dostane při výběru přednost až do výše volné kapacity:

  1. každý nezletilý žák 1.ročníku,
  2. nezletilý s vyšším celkovým počtem odebraných jídel v období od 1.9. do 30.4. v přechozím školním roce,
  3. ten nezletilý z vyššího ročníku, který se nestravoval v předchozím školním roce,
  4. zletilý s vyšším celkovým počtem odebraných jídel v období od 1.9. do 30.4. v předchozím školním roce.

Ve všech případech dostane přednost zájemce, u něhož to vyžaduje jeho zdravotní stav potvrzený lékařem.

Přihláška na stravování je platná pouze aktuální školní rok! Držení stravovací karty ani ISIC karty, stejně jako finanční prostředky na účtu, automaticky neznamenajístravování po celou dobu studia. Každý rok je proto nutné se znovu přihlašovat na stravování. Nedodržením termínu odevzdání přihlášky bude Vaše místo poskytnuto jinému zájemci o stravování a Vám nebude umožněno stravování od začátku školního roku. To bude možné jen v případě volné kapacity.

Žáků a studentů ubytovaných na DM1 a DM2 se přihláška na stravování netýká, do evidence jsou zavedeni na základě přihlášky na ubytování.

Pro žáky a studenty, kteří v průběhu školního roku přestupují z jiných škol je možné vyzvednout přihlášku na stravování na aktuální školní rok v kanceláři č.203 v budově Domova mládeže 1 anebo požádat o její zaslání elektronicky na:  eva.divokova@spspzlin.cz.

Informace ke školnímu stravování pro žáky z Gymnázia a JŠ Zlín

Informace ke školnímu stravování pro žáky SPŠP-COP