Přihlášení na stravování

Úvodní stránka/Přihlášení na stravování

Přihlášky na stravování pro stávající strávníky na školní rok 2020/2021 budou k dispozici v termínu 25.5.2020 – 19.6.2020 následovně:

 • ke stažení na základě osobních přihlašovacích údajů jednotlivých strávníků (přihlašovací jméno+heslo) na https://stravovani.spspzlin.cz/
 • na e-mailu: simona.marynikova@spspzlin.cz (do e-mailu je nutné napsat  školu, příjmení, jméno a datum narození strávníka)

Prosíme žáky, aby si NECHODILI !!! potvrzovat přihlášky do kanceláří jednotlivých škol a pouze podepsané buď zákonnými zástupci (u nezletilých žáků) nebo již zletilými žáky dodali na vrátnici Domova mládeže 1, nám. T.G.Masaryka 2700, Zlín – v pracovní dny  od 8-12 hod. nebo oscanované posílali na e-mail: simona.marynikova@spspzlin.cz , případně posílali poštou na výše uvedenou adresu – razítko školy zajistíme vzhledem k mimořádné situaci v letošním školním roce dodatečně.

Termín odevzdání přihlášek je do 26.6.2020.

Žáků ubytovaných na DM1 a DM2 se přihlášení na stravování netýká!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Přihlášky  na stravování pro nové žáky 1. ročníků na školní rok 2020/2021 budou k dispozici následovně:

 • novým žákům SPŠP-COP budou přihlášky posílány e-mailem nebo budou osobně k vyzvednutí v kanceláři č. 321 L – p.Valová Monika, budova SPŠP-COP, Nad Ovčírnou IV 2528
  Termín odevzdání přihlášek pro nové žáky ze SPŠP-COP je do 17.7.2020
 • pro nové žáky Gymnázia a JŠ k vyzvednutí osobně po donesení zápisového lístku v kanceláři č.201 – p.Večerková, budova Gymnázia a JŠ, nám.T.G.Masaryka 2734
  Termín odevzdání přihlášek pro nové žáky z Gymnázia a JŠ je do 17.7.2020

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Z kapacitních důvodů nejsme schopni poskytnout stravování všem zájemcům o stravování, proto jsou přihlášky na stravování přidělovány dle:  „Kritérií výběru zájemců o stravování v jídelně Domova mládeže 1, nám.T.G.Masaryka 2700“. (dle vyhlášky č.107/2005 Sb., § 4 odst.4-6  ve znění pozdějších předpisů)

Kapacita jídelny je 1.050 osob, v případě vyššího počtu zájemců o stravování, než je volná kapacita jídelny, dostane při výběru přednost až do výše volné kapacity:

 1. každý nezletilý žák 1.ročníku,
 2. nezletilý s vyšším celkovým počtem odebraných jídel v období od 1.9. do 30.4. v přechozím školním roce,
 3. ten nezletilý z vyššího ročníku, který se nestravoval v předchozím školním roce,
 4. zletilý s vyšším celkovým počtem odebraných jídel v období od 1.9. do 30.4. v předchozím školním roce.

Ve všech případech dostane přednost zájemce, u něhož to vyžaduje jeho zdravotní stav potvrzený lékařem.

Přihláška na stravování je platná pouze aktuální školní rok! Držení stravovací karty ani ISIC karty, stejně jako finanční prostředky na účtu, automaticky neznamenají stravování po celou dobu studia. Každý rok je proto nutné se znovu přihlašovat na stravování. Nedodržením termínu odevzdání přihlášky bude Vaše místo poskytnuto jinému zájemci o stravování a Vám nebude umožněno stravování od začátku školního roku. To bude možné jen v případě volné kapacity.

Žáků a studentů ubytovaných na DM1 a DM2 se přihláška na stravování netýká, do evidence jsou zavedeni na základě přihlášky na ubytování.

Pro žáky a studenty, kteří v průběhu školního roku přestupují z jiných škol je možné vyzvednout přihlášku na stravování na aktuální školní rok v kanceláři č.203 v budově Domova mládeže 1 anebo požádat o její zaslání elektronicky na:  eva.divokova@spspzlin.cz.

Informace ke školnímu stravování pro žáky z Gymnázia a JŠ Zlín

Informace ke školnímu stravování pro žáky SPŠP-COP