Přihlášení na stravování

Úvodní stránka/Přihlášení na stravování

Přihlášky na stravování pro stávající strávníky na školní rok 2022/2023 budou k dispozici v termínu 2. 5. 2022 – 30. 6. 2022 následovně:

Prosíme žáky SPŠP-COP Zlín, aby si NECHODILI !!! potvrzovat přihlášky do kanceláře školy a pouze podepsané buď zákonnými zástupci (u nezletilých žáků) nebo již zletilými žáky dodali na vrátnici Domova mládeže 1, nám. T.G.Masaryka 2700, Zlín – v pracovní dny  od 8-12 hod. nebo oscanované posílali na e-mail: simona.marynikova@spspzlin.cz , případně posílali poštou na výše uvedenou adresu – razítko školy zajistíme vzhledem k mimořádné situaci v letošním školním roce dodatečně.

Termín odevzdání přihlášek je do 30. 6. 2022.

Žáků ubytovaných na DM1 a DM2 se přihlášení na stravování netýká!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Přihlášky  na stravování pro nové žáky 1. ročníků na školní rok 2022/2023 budou k dispozici následovně:

  • novým žákům SPŠP-COP budou přihlášky posílány e-mailem nebo budou osobně k vyzvednutí v kanceláři č. 321 L – p.Valová Monika, budova SPŠP-COP, Nad Ovčírnou IV 2528
    Termín odevzdání přihlášek pro nové žáky ze SPŠP-COP je do 30. 6. 2022
  • pro nové žáky Gymnázia a JŠ k vyzvednutí osobně po donesení zápisového lístku v kanceláři č.201 – p.Večerková, budova Gymnázia a JŠ, nám.T.G.Masaryka 2734
    Termín odevzdání přihlášek pro nové žáky z Gymnázia a JŠ je do 30. 6. 2022

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Z kapacitních důvodů nejsme schopni poskytnout stravování všem zájemcům o stravování, proto jsou přihlášky na stravování přidělovány dle:  „Kritérií výběru zájemců o stravování v jídelně Domova mládeže 1, nám.T.G.Masaryka 2700“. (dle vyhlášky č.107/2005 Sb., § 4 odst.4-6  ve znění pozdějších předpisů)

Kapacita jídelny je 1.050 osob, v případě vyššího počtu zájemců o stravování, než je volná kapacita jídelny, dostane při výběru přednost až do výše volné kapacity:

  1. každý nezletilý žák
  2. studenti SPŠP – COP
  3. studenti Gymnázia a

Ve všech případech dostane přednost zájemce, u něhož to vyžaduje jeho zdravotní stav potvrzený lékařem.

Přihláška na stravování je platná pouze aktuální školní rok! Držení stravovací karty ani ISIC karty, stejně jako finanční prostředky na účtu, automaticky neznamenají stravování po celou dobu studia. Každý rok je proto nutné se znovu přihlašovat na stravování. Nedodržením termínu odevzdání přihlášky bude Vaše místo poskytnuto jinému zájemci o stravování a Vám nebude umožněno stravování od začátku školního roku. To bude možné jen v případě volné kapacity.

Žáků a studentů ubytovaných na DM1 a DM2 se přihláška na stravování netýká, do evidence jsou zavedeni na základě přihlášky na ubytování.

Pro žáky a studenty, kteří v průběhu školního roku přestupují z jiných škol je možné vyzvednout přihlášku na stravování na aktuální školní rok v kanceláři č.203 v budově Domova mládeže 1 anebo požádat o její zaslání elektronicky na:  simona.marynikova@spspzlin.cz.