Informační technologie

Úvodní stránka/Přehled oborů/Informační technologie

18-20-M/01 Informační technologie

Učební plán – 1IT

Zaměření – Školní vzdělávací program – tohoto oboru je nazván Počítačové sítě a robotika. Obor je vhodný jak pro chlapce, tak pro děvčata. Do studia se mohou hlásit všichni ti, kteří mají zájem se vzdělávat v informačních a komunikačních prostředcích obecně s cílem stát se klasickým „ajťákem“, tak rovněž ti zájemci, kterým učarovala moderní technika třetího tisíciletí v podobě robotů, inteligentních zařízení, automatizace, dronů apod. Při nástupu žáků se v žádném případě nepředpokládají a ani nepožadují hlubší znalosti či dovednosti v oblasti výpočetní techniky. Předpokládáme hlavně zájem o studium v tomto oboru a běžné ovládání PC vyučované na základní škole.

Pro výuku odborných předmětů budou využity současné i nově vybudované odborné učebny elektrooborů, učebny výpočetní techniky, automatizace, mechatroniky a robotizace. Ty slouží především pro programování robotických a automatizačních systémů Arduino, průmyslovou robotiku ABB, programovací a simulační SW pro projektování robotických systémů (šestiosé průmyslové roboty, kolaborativní 14-ti osé roboty, kamerové vidění), technologie Dronů, panely pro výuku pneumatických a elektropneumatických systémů (návrh a diagnostika), PLC, trenažér pro návrh, diagnostiku PC, realizaci a diagnostiku metalických a optických počítačových sítí a jejich management (správu), profesionální zabezpečovací a docházkové systémy aj.

V rámci studia třetího a čtvrtého ročníku budou žáci absolvovat čtrnáctidenní stáže ve firmách zabývajících se výpočetní technikou, počítačovými sítěmi, či robotikou apod. Firmu si vyberou žáci podle vlastního zájmu, nebo stáž zprostředkuje škola u některých ze svých tradičních firemních partnerů.

Po maturitě mohou žáci pokračovat ve vysokoškolském studiu například na UTB Zlín, kde jsou přímo návazné obory. Samozřejmě mohou nastoupit přímo do zaměstnání. Většinou už naši žáci před maturitou bývají osloveni od firem s nabídkou zaměstnání. Mohou si tak i vybírat co a kde by chtěli dělat.

 

Odborné předměty

směřují k získání odborných kompetencí, kdy žák je po jejich získání schopen:

a) Navrhovat, sestavovat a udržovat HW, tzn., aby absolventi:

 • volili vyvážená HW řešení s ohledem na jeho funkci, parametry a vhodnost pro předpokládané použití;
 • kompletovali a oživovali sestavy včetně periferních zařízení;
 • identifikovali a odstraňovali závady HW a prováděli upgrade.

b) Pracovat se základním programovým vybavením, tzn., aby absolventi:

 • volili vhodný operační systém s ohledem na jeho předpokládané nasazení;
 • instalovali, konfigurovali a spravovali operační systém včetně jeho pokročilého nastavení dle objektivních potřeb uživatele;
 • podporovali uživatele při práci se základním programovým vybavením;
 • navrhovali a aplikovali vhodný systém zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před zničením.

c) Pracovat s aplikačním programovým vybavením, tzn., aby absolventi:

 • volili vhodné programové vybavení s ohledem na jeho nasazení;
 • instalovali, konfigurovali a spravovali aplikační programové vybavení;
 • používali běžné aplikační programové vybavení, zejména tzv. kancelářské aplikace;
 • podporovali uživatele při práci s aplikačním programovým vybavením.

d) Navrhovat, realizovat a administrovat počítačové sítě, tzn., aby absolventi:

 • navrhovali a realizovali počítačové sítě s ohledem na jejich předpokládané využití;
 • konfigurovali síťové prvky;
 • administrovali počítačové sítě.

e) Programovat a vyvíjet uživatelská, databázová a webová řešení, tzn., aby absolventi:

 • algoritmizovali úlohy a tvořili aplikace v některém vývojovém prostředí;
 • realizovali databázová řešení;
 • tvořili webové stránky.

f) Ovládat a programovat průmyslové robotické systémy

 • znali konstrukci a zapojení robota včetně bezpečnosti
 • orientovali se v osových systémech robota a ovládali robota v manuálním režimu
 • programovali činnost robota na Flexpendantu
 • orientovali se v možnostech a funkcionalitách SW RobotStudio
 • vytvářeli program pro běh robota v SW RobotStudio dle konkrétních zadání a specifikací včetně simulací

g) Navrhovat a programovat robotické a automatizační systémy Arduino

 • znali funkci, možnosti a princip návrhu systému Arduino
 • znali postup a zásady programování systému Arduino
 • tvořili a upravovali program systémů Arduino
 • tvořili ucelené a komplexní systémy se vzdáleným ovládáním

h) Znát princip a ovládat technologie Dronů

 • znali princip a druhy technologie dronů
 • znali základní pravidla a bezpečnostní aspekty ovládání a používání dronů
 • dokázali spustit, konfigurovat, kalibrovat a ovládat technologii dronů v různých režimech

i) Zapojovat, navrhovat a diagnostikovat pneumatické obvody

 • znali značení prvků v pneumatických obvodech, princip a funkci jednotlivých prvků
 • dokázali navrhnout obvod dle uživatelského zadání
 • dokázali zapojit obvod dle výkresové dokumentace
 • dokázali detekovat závadu v obvodu a opravit ji.

j) Zapojovat, navrhovat a diagnostikovat elektropneumatické obvody

 • znali značení prvků v elektropneumatických obvodech, princip a funkci jednotlivých prvků
 • dokázali navrhnout obvod dle uživatelského zadání
 • dokázali zapojit obvod dle výkresové dokumentace
 • dokázali detekovat závadu v obvodu a opravit ji.

k) Navrhovat, zapojovat a spravovat počítačové sítě

 • znali zásady návrhu a funkce počítačových sítí a jejich druhů
 • znali zásady výstavby metalických počítačových sítí, jejich prvků, druhů a provedení
 • znali zásady výstavby optických počítačových sítí, jejich prvků, druhů a provedení
 • dokázali realizovat metalickou a optickou počítačovou síť, vybrat správné pasivní i aktivní prvky a nastavit je.

l) Navrhovat, spravovat a diagnostikovat zabezpečovací a docházkové systémy

 • znali druhy a princip zabezpečovacích systémů, jejich výhody a nevýhody i jejich použití
 • dokázali navrhnout správný zabezpečovací systém dle uživatelského zadání (investora)
 • dokázali nastavit a spravovat zabezpečovací systémy
 • dokázali navrhnout správný docházkový systém dle uživatelského zadání (investora)
 • dokázali nastavit a spravovat docházkové systémy