Vedení školy + provoz

Pro přímé kontaktování:

e-mail: jmeno.prijmeni@spspzlin.cz

Jméno Telefon Místnost

ředitel školy:
Ing. Bc. Jiří Charvát 577 573 115 323

statutární zástupce ředitele:
Mgr. Miroslav Gajdošík 577 573 112 321 P

zástupce ředitele pro technicko – ekonomický úsek
Iveta Holá 577 573 113 309 P

zástupce ředitele pro teoretické vyučování:
Ing. Martina Turečková 577 573 139 319 P

zástupce ředitele pro praktické vyučování:
Mgr. Petra Entová 577 573 135 317 L

zástupce ředitele pro výchovu mimo vyučování:
Mgr. Františka Fojtů 577 314 017 DM1 TGM

výchovný poradce:
Mgr. Jolana Senčáková 577 573 126 521

sekretariát:
Eva Klimková 577 573 102 321 P
Jana Holubářová 577 573 115 321/1

mzdové účetní:
Renata Kašná 577 573 111 315 P

pokladní:
Monika Holá 577 573 140 315 L

účetní DM1:
Eva Divoková 577 314 024 DM1 TGM

účetní školy:
Zdenka Boráková 577 573 118 309 L

vedoucí stravování:
Zlatka Baranová 577 314 013 DM1 TGM

správce PC:
Bc. Jiří Mikulec 577 573 106 216
Tomáš Vala 577 573 106 216
 
     

správce budovy a údržba:
Michal Simon 577 573 104 116
Břetislav Navrátil 577 573 132 114