Kritéria výběru zájemců o stravování v jídelně

Úvodní stránka/Stravování/Kritéria výběru zájemců o stravování v jídelně

Z kapacitních důvodů nejsme schopni poskytnout stravování všem zájemcům o stravování, proto jsou přihlášky na stravování přidělovány dle:  „Kritérií výběru zájemců o stravování v jídelně Domova mládeže 1, nám.T.G.Masaryka 2700“. (dle vyhlášky č.107/2005 Sb., § 4 odst.4-6  ve znění pozdějších předpisů)

Kapacita jídelny je 1.050 osob, v případě vyššího počtu zájemců o stravování, než je volná kapacita jídelny, dostane při výběru přednost až do výše volné kapacity:

  1. každý nezletilý žák 1.ročníku,
  2. nezletilý s vyšším celkovým počtem odebraných jídel v období od 1.9. do 30.4. v přechozím školním roce,
  3. ten nezletilý z vyššího ročníku, který se nestravoval v předchozím školním roce,
  4. zletilý s vyšším celkovým počtem odebraných jídel v období od 1.9. do 30.4. v předchozím školním roce.

Ve všech případech dostane přednost zájemce, u něhož to vyžaduje jeho zdravotní stav potvrzený lékařem.

Přihláška na stravování je platná pouze aktuální školní rok! Držení stravovací karty ani ISIC karty, stejně jako finanční prostředky na účtu, automaticky neznamenají stravování po celou dobu studia. Každý rok je proto nutné se znovu přihlašovat na stravování. Nedodržením termínu odevzdání přihlášky bude Vaše místo poskytnuto jinému zájemci o stravování a Vám nebude umožněno stravování od začátku školního roku. To bude možné jen v případě volné kapacity.

 

1. 9. 2020 Ing.Bc.Charvát Jiří
ředitel SPŠP-COP Zlín