Kritéria výběru zájemců o stravování v jídelně

Domova mládeže 1, nám.T.G.Masaryka 2700
(dle vyhlášky č.107/2005 Sb., § 4 odst.4-6 ve znění pozdějších předpisů)

Kapacita jídelny je 1.050 osob, v případě vyššího počtu zájemců o stravování, než je volná kapacita jídelny, dostane při výběru přednost až do výše volné kapacity:

1. každý nezletilý žák 1. ročníku,
2. nezletilý s vyšším celkovým počtem odebraných jídel v období od 15. 9. do 30. 4. v předchozím školním roce
3. ten nezletilý z vyššího ročníku, který se nestravoval v předchozím školním roce
4. zletilý s vyšším celkovým počtem odebraných jídel v období od 15.9. do 30.4. v předchozím školním roce.

Ve všech případech dostane přednost zájemce, u něhož to vyžaduje jeho zdravotní stav potvrzený lékařem.

1. 9. 2016 Ing.Bc.Charvát Jiří
ředitel SPŠP-COP Zlín