Všechny aktuality
Důležité
Aktivity školy
Strojaři
Elektrotechnika
Polygrafie
Informatika
Úvodní stránka/Aktivity školy, Informace školy/Využívání vzdělávání v anglickém jazyce formou blended learningu našimi žáky

Využívání vzdělávání v anglickém jazyce formou blended learningu našimi žáky

V rámci projektu „57 odborná angličtina“ (CZ.1.07/1.1.00/57.0685) se žáci zajímavým způsobem učili jak slovní zásobu, tak gramatiku, naučili se lépe pracovat s počítačem, mohli poslouchat rodilé mluvčí a dostávali okamžitou zpětnou vazbu, což je vedlo k opravení si špatných úkolů a k zafixování si správných tvarů či forem.

Program byl používán ve výuce podle potřeby jednou až třikrát týdně, vyučující pak pracovala i s následnými metodickými materiály. Skoro všichni žáci program využívali i ke studiu doma, což bylo následně kontrolováno vyučujícím. Někteří žáci měli potíže s procvičováním  gramatiky a s poslechy, zejména ti se specifickými poruchami učení a žáci méně zdatní v anglickém jazyce.

Výukový program byl sestaven tak, aby žák vnímal procvičované učivo všemi smysly, (poslechy, videa, doplňovací, přiřazovací cvičení, gramatika, slovní zásoba anglické písničky, trénink výslovnosti, čtení s porozuměním, nahrávání vlastní výslovnosti…), což žáky velmi bavilo.

Publikováno: 5.1.2016|Kategorie: Aktivity školy, Informace školy|