Informace školy

Ve škole proběhly besedy o rizikovém chování žáků

„Život bez drog“ Slogan, který jako Ariadnina nit, byl vetknut do dvou akcí, jež proběhly na naší škole. První byla …

Designéři se inspirovali bakalářskými a magisterskými pracemi studentů UTB

Ve dnech 18. a 19. 6. 2019 navštívili žáci třídy 2AZ a 3AZ zaměření Design a zpracování výrobků „Výstavu bakalářských a magisterských prací“ …

SETKÁNÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU SAFNOT V BULHARSKU 6. – 12.6.2019

STUDENTI SPŠP-COP ZLÍN NA PROJEKTOVÉM SETKÁNÍ SAFNOT V BULHARSKU 6. – 11. června 2019 proběhlo další setkání mezinárodního projektu Save the Future …

Zájezd do Paříže a Londýna

Zájezd do Paříže a Londýna 2019

Výsledky písemné a praktické části ZZ 2019 – obory L+H

Výsledky písemné a praktické části ZZ 2019 – obory L+H

Výsledky písemné a praktické části ZZ 2019

Výsledky písemné a praktické části ZZ 2019

Obhajoby maturitních prací zaměření Design a zpracování výrobků 2018/19

Dne 13. 5. 2019 proběhly na naší škole obhajoby maturitních prací studentů se zaměřením Design a zpracování  výrobků. Každý žák si během …

Přijďte si prohlédnout výrobní prostory významných regionálních zaměstnavatelů

Přijďte si prohlédnout výrobní prostory významných regionálních zaměstnavatelů a seznamte se nabídkou studijních oborů SPŠ Polytechnická-COP Zlín. Vstup pro návštěvníky …

Další kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Přihlášky je možno odevzdávat v termínu 20. – 27. 5. 2019. Bližší informace najdete v přiloženém souboru

Přihlášky na stravování na školní rok 2019/2020

Přihlášky na stravování na školní rok 2019/2020 budou k dispozici v termínu 20.5.2019 – 14.6.2019 následovně: ke stažení na základě osobních přihlašovacích …

Konference kariérových a výchovných poradců

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje pořádá setkání kariérových a výchovných poradců, jehož hlavním tématem je otázka, zda odbourání genderových předsudků …

Výsledky přijímacího řízení do oborů ukončených maturitní zkouškou pro školní rok 2019/2020 – 1. kolo

Informace o přijímacím řízení 2019 – obory ukončené maturitní zkouškou Výsledky přijímacího řízení 2019 – obor Mechanik seřizovač Výsledky přijímacího …

Projekt ERASMUS + SAFNOT

ERASMUS +  SAFNOT Ve dnech 11. – 17. dubna naše škola hostila studenty a vyučující z Turecka, Rumunska, Bulharska a Lotyšska na …

Výsledky přijímacího řízení do oborů ukončených výučním listem pro školní rok 2019/2020 – 1. kolo

Výsledky přijímacího řízení do oborů ukončených výučním listem pro školní rok 2019/2020 – 1. kolo

Předběžná informace o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oborů vzdělání ukončených výučním listem pro školní rok 2019/2020

Vzhledem k malému počtu odevzdaných přihlášek do oborů vzdělání ukončených výučním listem 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích a 34-57-H/01 Knihař škola …

Výuka strojních mechaniků v Kovárně VIVA

Ve dnech 11. 3. – 15. 3. 2019 a 8. 4. – 12. 4. 2019 se 20 žáků druhého ročníku oboru Strojní mechanik zúčastnilo kovářského výcviku …

Informace o přijímacím řízení do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020