Informace školy

Ve škole proběhly besedy o rizikovém chování žáků

„Život bez drog“ Slogan, který jako Ariadnina nit, byl vetknut do dvou akcí, jež proběhly na naší škole. První byla …

Designéři se inspirovali bakalářskými a magisterskými pracemi studentů UTB

Ve dnech 18. a 19. 6. 2019 navštívili žáci třídy 2AZ a 3AZ zaměření Design a zpracování výrobků „Výstavu bakalářských a magisterských prací“ …

SETKÁNÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU SAFNOT V BULHARSKU 6. – 12.6.2019

STUDENTI SPŠP-COP ZLÍN NA PROJEKTOVÉM SETKÁNÍ SAFNOT V BULHARSKU 6. – 11. června 2019 proběhlo další setkání mezinárodního projektu Save the Future …

Zájezd do Paříže a Londýna

Zájezd do Paříže a Londýna 2019

Výsledky písemné a praktické části ZZ 2019 – obory L+H

Výsledky písemné a praktické části ZZ 2019 – obory L+H

Výsledky písemné a praktické části ZZ 2019

Výsledky písemné a praktické části ZZ 2019

Obhajoby maturitních prací zaměření Design a zpracování výrobků 2018/19

Dne 13. 5. 2019 proběhly na naší škole obhajoby maturitních prací studentů se zaměřením Design a zpracování  výrobků. Každý žák si během …

Přijďte si prohlédnout výrobní prostory významných regionálních zaměstnavatelů

Přijďte si prohlédnout výrobní prostory významných regionálních zaměstnavatelů a seznamte se nabídkou studijních oborů SPŠ Polytechnická-COP Zlín. Vstup pro návštěvníky …