Důležité

III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Škola nabízí poslední volná místa do oborů:  – 23-51-H/01 Strojní mechanik – počet volných míst: 5   – 23-56-H/01 Obráběč kovů – …

Vyřizování záležitostí v sekretariátu školy po dobu prázdnin

VYŘIZOVÁNÍ ZÁLEŽITOSTÍ V SEKRETARIÁTU ŠKOLY  PO DOBU PRÁZDNIN     od 7. 00 hod do 13.00 hod.   Dne 3. 7. 2020 sekretariát uzavřen.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou     Informace – průběh, výsledky – …

Přihlášky na stravování pro stávající a nové strávníky na školní rok 2020/2021

Přihlášky na stravování pro stávající strávníky na školní rok 2020/2021 budou k dispozici v termínu 25.5.2020 – 19.6.2020 následovně: ke stažení na …

Informace o přijímacím řízení – průběh a termín přijímací zkoušky, termíny odevzdání zápisového lístku, organizační pokyny

TERMÍN ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU: 17. – 23. června 2020 – pro všechny obory vzdělání V přílohách jsou uloženy důležité informace o přijímacím …

Souhrn informací pro maturitní a závěrečné zkoušky

Základní podmínkou pro účast na zkouškách je odevzdání čestného prohlášení. Účastník zkoušek se musí řídit těmito pravidly Přiložené soubory obsahují …

Důležité informace pro žáky pokračujících ročníků studia

Vážení žáci, vážení zákonní zástupci nezletilých žáků, v přílohách jsou uloženy inovované informace o  pravidlech výuky při vzdělávání a hodnocení žáků …