Důležité

Provozní doba školy v době prázdnin

Sekretariát školy: 7.00 – 13.00 hod.

Výsledky písemné a praktické části ZZ 2019 – obory L+H

Výsledky písemné a praktické části ZZ 2019 – obory L+H

Výsledky písemné a praktické části ZZ 2019

Výsledky písemné a praktické části ZZ 2019

Další kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Přihlášky je možno odevzdávat v termínu 20. – 27. 5. 2019. Bližší informace najdete v přiloženém souboru

Přihlášky na stravování na školní rok 2019/2020

Přihlášky na stravování na školní rok 2019/2020 budou k dispozici v termínu 20.5.2019 – 14.6.2019 následovně: ke stažení na základě osobních přihlašovacích …

Výsledky přijímacího řízení do oborů ukončených maturitní zkouškou pro školní rok 2019/2020 – 1. kolo

Informace o přijímacím řízení 2019 – obory ukončené maturitní zkouškou Výsledky přijímacího řízení 2019 – obor Mechanik seřizovač Výsledky přijímacího …

Výsledky přijímacího řízení do oborů ukončených výučním listem pro školní rok 2019/2020 – 1. kolo

Výsledky přijímacího řízení do oborů ukončených výučním listem pro školní rok 2019/2020 – 1. kolo

Předběžná informace o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oborů vzdělání ukončených výučním listem pro školní rok 2019/2020

Vzhledem k malému počtu odevzdaných přihlášek do oborů vzdělání ukončených výučním listem 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích a 34-57-H/01 Knihař škola …

Informace o přijímacím řízení do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020

Výsledky písemné a praktické části JZZZ 2018 – opravný termín

Výsledky písemné a praktické části JZZZ 2018 – opravný termín

Informace pro třídy – bývalé prváky Mechaniky seřizovače

Upozorňuji na změnu označení tříd: Bývalá třída 1M1 bude označena jako 2M2, bývalá třída 1M2 bude nově označena jako 2M1. …

Výsledky písemné a praktické části JZZZ 2018 – obory L+H

Výsledky písemné a praktické části JZZZ 2018 – obory L+H

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku „Zřízení strojírensko – plastikářských dílen“

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku „Zřízení strojírensko – plastikářských dílen„

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku „Učebna mechatroniky a automatizace“

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku „Učebna mechatroniky a automatizace“

Výsledky písemné a praktické části JZZZ 2018

Výsledky písemné a praktické části JZZZ 2018

Termíny praktické zkoušky oboru Reprodukční grafik

Termíny praktické zkoušky oboru Reprodukční grafik