Všechny aktuality
Důležité
Aktivity školy
Strojaři
Elektrotechnika
Polygrafie
Informatika
Úvodní stránka/Aktivity školy, Informace školy/Učitelé SPŠP – COP ZLÍN v projektu ERASMUS + 2018-21

Učitelé SPŠP – COP ZLÍN v projektu ERASMUS + 2018-21

Učitelé SPŠP – COP ZLÍN v projektu ERASMUS + 2018-21 

„Sebevzděláváním ke zvýšení kvality učení“

SPŠP – COP ZLÍN získala grant financovaný z prostředků Evropské Unie na zlepšování kvality výuky i zvyšování úrovně vzdělanosti vyučujících. Jedním z jeho cílů bylo prostřednictvím kurzů angličtiny a němčiny v zahraničí zlepšit jazykové kompetence devíti učitelů odborných předmětů. Teď mohou své jazykové schopnosti uplatnit ke zkvalitňování své odbornosti účastí na různých zahraničních seminářích, webinářích, a konferencích. A také tím škola získala jazykově vybavené vyučující, kteří mohou doprovázet své studenty na odborné zahraniční stáže. V minulých letech studenti SPŠP-COP vyjeli např. do Plymouth (ekonomové) nebo Portsmouth (strojaři) v UK, v příštím roce pojedou polygrafové do Bragy v Portugalsku.

Dalším přínosem projektu byl kurz Behaviour and conflicts new methodologies. Pomohl porozumět skupinové dynamice, která ovlivňuje prostředí třídy i celé školy a získat větší povědomí o emočních potřebách a chování studentů, i dovednosti podporovat silnější vztahy ve třídě a pozitivnější klima ve škole jak pro učitele tak pro studenty, což vedení SPŠP-COP považuje za velmi důležité.

Tři vyučující vyjely na stínování na Slovensko do Svitu, kde ve SOŠ získaly nové zkušenosti při výuce ekonomických předmětů a cizích jazyků, které mohou využít ve své výuce. Navíc získaly zkušenosti a poznatky nutné k otevření studentské firmy.

A v neposlední řadě čtyři vyučující vyjeli na odborné kurzy zaměřené na nové technologie v digitální výuce.

Jak je vidět, učitelé SPŠP-COP Zlín na sobě stále pracují a snaží se profesně růst, což vrchovatou měrou splňuje i cíl projektu uvedený v jeho názvu. 😊

Publikováno: 7.10.2021|Kategorie: Aktivity školy, Informace školy|