Jak oznámit nařízenou karanténu žáků

Žádáme žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků aby případnou nařízenou karanténu oznamovali třídním učitelům nebo vedení školy telefonicky nebo e-mailem, nikoli osobně.
Ochráníte tak ostatní žáky, pedagogy a ostatní zaměstnance školy.
Telefonní čísla a mailové adresy najdete v kontaktech.
Děkujeme