Informace o přijímacím řízení – průběh a termín přijímací zkoušky, termíny odevzdání zápisového lístku, organizační pokyny

TERMÍN ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU: 17. – 23. června 2020 – pro všechny obory vzdělání

V přílohách jsou uloženy důležité informace o přijímacím řízení: