Designéři navštívili Zlínskou vyšší odbornou školu umění

Designéři navštívili Zlínskou vyšší odbornou školu umění

Na pozvání ředitele školy Mgr. Ivo Sedláčka navštívili dne 10. 12. 2019 žáci zaměření Design
a zpracování výrobků Zlínskou vyšší odbornou školu umění, která sídlí na Bartošově čtvrti, v ulici Dřevnická.

Tato škola byla založena již v roce 1939 firmou Baťa pod názvem Škola umění.
Škola pod současným názvem byla obnovena v roce 1994.

V současné době má škola 2 ateliéry, výtvarný (Užitá malba, Sochařská tvorba, Grafická tvorba) a dramatický (Hudebně dramatické umění).

Na úvod informoval žáky ředitel školy o možnostech přijetí a studia na škole. Zajímavostí je poměr praktických a teoretických předmětů. Praktických předmětů je 75 %.

Následovala prohlídka školy, nás zajímal ateliér výtvarný, jehož prostorami nás provedli pedagogové ak. mal. R. Hábl (Užitá malba), ak. soch. R. Hanke (Sochařská tvorba)
a Mgr. L. Jarcovják (Grafická tvorba).

V ateliérech jsme byli seznámeni s obsahem studia jednotlivých oborů, jak probíhají ročníkové projekty a absolutoria na konci studia.

Celkový dojem z prohlídky umocňovala velmi příjemná atmosféra a pěkný vztah mezi studenty a pedagogy.

Informace o Zlínské vyšší odborné škole umění najdete na www.skolaumeni.cz

Ing. Petr Moravec
ak. soch. Jiří Podškubka
žáci 3AZ, 4AZ