Všechny aktuality
Důležité
Aktivity školy
Strojaři
Elektrotechnika
Polygrafie
Informatika
Úvodní stránka/Aktivity školy, Informace školy, Strojírenské obory/Slavnostní předání frézky firmou Tajmac – ZPS po generální opravě

Slavnostní předání frézky firmou Tajmac – ZPS po generální opravě

Generálka strojů pokračuje.
Říjnová návštěva letošního roku vedoucích pracovníků firmy Tajmac – ZPS v prostorách úseku praktického vyučování podtrhla význam spolupráce naší školy s touto firmou. Na setkání byli přítomni za Tajmac – ZPS Ing. Marek Hala – vedoucí prodeje obráběcích strojů, pan Radek Pristach – mistr oddělení a pan Hala. Ze Střední průmyslové školy polytechnické byli přítomni ředitel školy Ing. Bc. Jiří Charvát a zástupkyně ředitele pro praktické vyučování Mgr. Petra Entová a vedoucí učitel Odborného výcviku Bc. Petr Málek

Firma Tajmac – ZPS předala na setkání škole vertikální frézku FA 3V, na které provedla na vlastní náklady generální opravu. Je to dárek hlavně pro žáky školy, kteří stroj budou v hojné míře využívat ve výuce odborného výcviku. Celková oprava frézky je 426 033 korun. Celá oprava ležela na bedrech divize CNC a hlavní zásluhu na provedení opravy měl mistr této divize pan Pristach. Poděkování samozřejmě patří všem pracovníkům divizí, jenž se na této opravě podíleli.

Na setkání se hovořilo o další vzájemné spolupráci. Ze strany firmy Tajmac – ZPS se jedná o Modernizaci řídícího systému SINUMERIK 810 D u obráběcího centra MCFV 1050 BASIC v letošním roce, nákup montérek žákům prvních ročníků a nemalá prospěchová stipendia. Předání těchto stipendií v únoru 2020 bude spojeno i s výběrem žáků prvních ročníků do dalšího stipendijního programu a následné praxi ve firmě.
Doufáme, že tato spolupráce se bude nadále úspěšně rozvíjet a povede k získání nových žáků školy a nových pracovníků firmy.

Zároveň děkujeme zaměstnancům firmy za vstřícný přístup k našim žákům v rámci odborného výcviku, což se odráží na spokojenosti žáků s prací ve firmě.

Ing. Bc. Jiří Charvát
ředitel školy
Bc. Petr Málek
vedoucí učitel OV

Publikováno: 21.10.2019|Kategorie: Aktivity školy, Informace školy, Strojírenské obory|