Přihlášky na stravování na školní rok 2019/2020

Přihlášky na stravování na školní rok 2019/2020 budou k dispozici v termínu 20.5.2019 – 14.6.2019 následovně:

  • ke stažení na základě osobních přihlašovacích údajů jednotlivých strávníků (přihlašovací jméno+heslo) na https://stravovani.spspzlin.cz/
  • osobně k vyzvednutí v kanceláři č.203 v budově Domova mládeže 1, nám.T.G.Masaryka 2700
  • na e-mailu: divokovae@spspzlin.cz (do e-mailu je nutné napsat  školu, příjmení, jméno a datum narození strávníka)

Termín odevzdání řádně potvrzených přihlášek (razítko a podpis školy)  je do14.6.2019 v kanceláři č.203 budovy Domova mládeže 1, nám.T.G.Masaryka 2700.

Žáků ubytovaných na DM1 a DM2 se přihlášení na stravování netýká!

………………………………………………………………………………………………………………………