Informace o přijímacím řízení do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín
Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020