Škola je koordinátorem nového projektu ERASMUS +

SAFE THE FUTURE NOT ONLY TODAY

 

Protože nám není lhostejná budoucnost dalších generací na této planetě, s radostí jsme přivítali zprávu o možnosti hlouběji se zabývat ekologickými problémy v rámci Erasmus+ projektu. Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Mimo jiné umožňuje všem organizacím činným v odborném vzdělávání a přípravě spolupracovat na mezinárodních projektech, jejichž cílem je výměna zkušeností mezi partnery, zavádění inovativních postupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu.

Naše škola bude koordinovat realizaci projektu Safe the Future Not Only Today ve spolupráci se středními školami z Bulharska, Lotyšska, Rumunska a Turecka od podzimu 2018 do jara 2020. Hlavním cílem projektu je šířit povědomí o významu přírody, životního prostředí a planety Země. Naše pozornost bude zaměřena hlavně na recyklaci a efektivní využívání energií ve spojení s uvědoměním si lidské existence respektující okolní svět a žijící v souladu s ním. Vlastní projektová práce povede žáky k tomu, aby se z nich stali aktivní občané, kteří se zajímají o celosvětové problémy a jsou ochotni se podílet na jejich řešení. V rámci spolupráce se žáky z jiných škol se budou učit být tolerantní, humánní a respektující sociální spravedlnost. Zároveň zlepší své komunikační schopnosti a dovednosti a rozšíří své dovednosti v práci s informačními technologiemi.

Již nyní ve všech partnerských školách působí týmy, které pracují na prvních úkolech. U nás navíc plánujeme první projektové setkání. Těšíme se, že nové přátele přivítáme v dubnu 2019. Hlavním tématem prvního projektového setkání ve Zlíně bude praktické využití recyklovatelných materiálů v oblastech blízkých našim studijním oborům. Doufáme, že naše zahraniční hosty zaujme unikátní Kovozoo v Uherském Hradišti, a plánujeme i návštěvu nejvýkonnější vodní elektrárny Dlouhé stráně v Hrubém Jeseníku v okrese Šumperk, uvnitř CHKO Jeseníky. Také samozřejmě chceme naše hosty seznámit s krásami Zlínského kraje, místními zvyky, tradicemi a specialitami české kuchyně.

Držte nám palce J