Příběhy bezpráví 2018

Příběhy bezpráví 2018

Tak jako v uplynulých letech se i v letošním školním roce zapojila Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín do projektu Příběhy bezpráví. Jeho téma bylo v tomto roce pochopitelně věnováno tzv. „osudovým osmičkám“, z nichž byl vybrán pro naši republiku tolik osudový rok 1948.

Ve středu 14. 11. 1918 se ve školní aule shromáždilo přibližně 90 studentů čtyř tříd 4. ročníků maturitních oborů, a jedné třídy 3. ročníku oboru s výučním listem, aby nejprve – po předchozí teoretické přípravě v hodinách občanské nauky – zhlédli asi šedesátiminutový dokument „Případ Dr. Horákové“, věnovaný zkonstruovanému politickému soudnímu procesu s JUDr. Miladou Horákovou, a následně byli účastníky besedy s panem Albertem Antonínem Černým, účastníkem 3. protikomunistického odboje, a politickým vězněm z období normalizace, konkrétně od března 1979 do září 1982.

Pan Černý problematiku pojal tím způsobem, že se snažil žákům ukázat především na kořeny totalitního režimu, který žil z vyvolávání nenávisti ve společnosti vůči všem, kteří si dovolili prezentovat názor odlišný, než měla vládnoucí komunistická garnitura. Probral s žáky také historické souvislosti, které vedly k vítězství komunistické strany ve volbách v roce 1946 a následnému nastolení komunistického režimu v Československu.  Začal přitom již dobou vlády Habsburků, kdy Češi často hledali útočiště u slovanských Rusů. Upozornil studenty na nutnost bránit zásady demokracie, což vyžaduje i aktivní zapojení se do politického dění.

Na závěr následovala série otázek ze strany studentů, ale i dozírajících pedagogů, na které pan Černý ochotně a velmi zajímavě odpovídal.

 

Z ohlasových reakcí žáků:

„Skvělé a pravdivé příběhy, hodně jsem si z toho vzal a zapamatoval.“

„Bylo nám přiblíženo to období, a myslím si, že nikdo by už asi nechtěl, aby se to vrátilo, a jak nám bylo řečeno, je to jen na nás…“

„My mladí jsme budoucnost, ať chceme, nebo ne.“

„Pan Černý je velice inspirativní osoba a některé jeho názory mě velmi obohatily.“

„Pamatuji si jednu, dalo by se říct, myšlenku, nad kterou jsem se zamyslel: Nebojte se zodpovědnosti, ona není tak složitá.“

 

Těšíme se na další ročník tohoto pro všechny velmi přínosného projektu.

 

Jaromír Horák