Návštěva spřátelené školy z Chorzówa – partnerského města Zlína

Ve dnech 2. 10. až 05. 10. 2017 naši školu navštívili žáci gymnázia z polského Chorzówa. Za velké podpory města Zlína se nám podařilo připravit bohatý program, jehož úkolem bylo představit žákům i učitelům naše město a okolí. Vydali jsme se především po stopách Tomáše Bati a jeho bratra Jana Antonína a dalších významných osobností spojených s naším městem.

První den, po přivítání a seznámení se s novými kamarády, žáci představili navzájem své školy a svá města pomocí připravených prezentací a promítání krátkých filmů. Následovala procházka zlínskou ZOO Lešná, která patří mezi nejatraktivnější zoologické zahrady v České republice.

Následující den jsme se vydali na komentovanou projížďku lodí po Baťově kanále, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o stavbě a historii kanálu vůbec. Odpoledne jsme navštívili Filmový uzel v areálu ateliérů, kde měli žáci příležitost vytvořit si své vlastní krátké animované filmy a také jsme měli možnost seznámit se tvorbou Hermíny Týrlové a Karla Zemana.

Další den byl věnován opět známé osobnosti, která je spjata s naším městem – Emilu Zátopkovi, který svoji sportovní kariéru zahájil právě pod Sportovním klubem Baťa Zlín. Navštívili jsme tzv. Valašský Slavín, kde je tento čtyřnásobný olympijský vítěz pochován. Zde jsme využili zároveň příležitosti přiblížit našim polským přátelům kulturu, historii a tradice Valašska.

Poslední den byl věnován Baťovu institutu – seznámili jsme naši návštěvu s historií vzniku Baťovy továrny, prohlédli jsme si muzeum obuvi, zhlédli jsme několik krátkých filmů o Zlíně z doby baťovské éry, nahlédli do koutku známých českých cestovatelů Zikmunda a Hanzelky a navštívili 21. budovu – expozici v přízemí, terasu s nádherným výhledem na město, kam jsme se dostali legendárním výtahem – Baťovou pracovnou.

Tato návštěva byla velmi přínosná. Komunikačním jazykem celé akce byla zvolena angličtina, čímž se nám podařilo oboustranně namotivovat žáky, aby ze sebe dostali to nejlepší a uvědomili si důležitost znalosti cizího jazyka.

Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem kolegům, kteří se tohoto výměnného pobytu zúčastnili a pomohli jej zrealizovat.

Náš velký dík patří také Městu Zlín, pod jehož záštitou a s jehož obrovskou podporou jsme byli schopni připravit bohatý a zajímavý program.