Obhajoba maturitních prací – zaměření Design spotřebních výrobků 2016 – 17

Dne 15. 5. 2017 proběhly na naší škole obhajoby maturitních prací studentů se zaměřením Design spotřebních výrobků.

Každý žák si během října vybral jedno téma ze tří oblastí jejich studia: design průmyslových výrobků, design galanterních výrobků a design obuvi. Maturitní práce obsahuje kromě modelu výrobku také celou dokumentaci od výtvarného návrhu výrobku, vytvoření konstrukční a technologické dokumentace, až po stanovení ceny výrobku. V průběhu školního roku mají žáci možnost konzultovat svoji práci s vyučujícími odborných předmětů, popř. odborníky z firem, kde provádějí praktická cvičení. Žáci práci odevzdají do stanoveného termínu. Vedoucí prací a oponenti jejich práce posoudí a předají jim otázky k obhajobě. Obhajoby probíhají formou prezentací před maturitní komisí. V letošním školním roce byly vytvořeny velmi pěkné práce a všichni maturanti své práce obhájili.

Ing. Petr Moravec