Ing. Jan Suchomel oceněn Zlínským krajem za kvalitní práci v rámci prevence rizikového chování

Představitelé Zlínského kraje ocenili 5. května 2015 ve Starém Městě 17 školních metodiků prevence za jejich kvalitní preventivní práci ve školním roce 2013–2014. Osobně jim poděkoval náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Nečas a radní Petr Navrátil a Ladislav Kryštof. Mezi oceněnými byl i náš pedagog Ing. Jan Suchomel.

Podrobnosti o významu ocenění si můžete přečíst zde:
https://www.kr-zlinsky.cz/zlinsky-kraj-ocenil-skolni-metodiky-prevence-aktuality-12286.html