Výzva k podání nabídky- dodávka mycího stroje

Byla vyhlášena Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku – Dodávka mycího stroje – ke stažení zde.