Multilaterální projekt Comenius 2012 – 2014

Jak jsme již informovali v září, naše škola spolupracuje v multilaterálním projektu COMENIUS se šesti evropskými zeměmi (Turecko, Itálie, Rumunsko, Severní  Irsko, Maďarsko a Řecko).  Zabýváme se  tématem  „Šikana  a  média“.

 Během prvního roku spolupráce se uskutečnila tři partnerská setkání (v Turecku, Itálii a Severním Irsku), na kterých jsme si domluvili společný postup a začali pracovat na uskutečňování domluvených bodů projektu.  Zjišťovali  jsme stav šikany a kyberšikany v jednotlivých zemích a vytvořili jsme  on-line dotazník, který žáci těchto států vyplňovali. V současné době čekáme na jeho vyhodnocení. Také se vytvořil mezinárodní filmový štáb, který v Itálii a Severním  Irsku natočil krátké filmy s touto palčivou tematikou. Studenti se aktivně zapojili do týmové práce, a měli tak možnost prověřit si své komunikační schopnosti v anglickém jazyce. Někteří se dokonce ocitli i před kamerou (naše hvězda – Adéla Zapletalová  ze 2RM J ).  Do dalšího setkání budou tyto filmy zpracovány a dokončeny, v říjnu nám pak budou v Řecku promítnuty. Potom  s nimi budeme pracovat  i ve výuce a bude možné je zhlédnout i na našich webových stránkách, kam je máme v plánu vyvěsit.

Před  prvním společným setkáním  studentů vznikla na  Facebooku nová skupina nazvaná COMENIUS SOON TOGETHER, kde spolu studenti  stále  komunikují a sdílejí fotografie ze společných zážitků.

Mezi dalšími úkoly, které v rámci tohoto projektu zpracováváme, patří také organizace přednášek a rozhovory s osobami, které mají nějakou profesní nebo osobní zkušenost se šikanou.  Zatím na naší škole proběhla beseda s Mgr. K. Opravilem o kyberšikaně a  v současné době připravujeme on-line rozhovor s další osobností, který by se měl uskutečnit do poloviny června.

Fotografie z těchto partnerských setkání jsou k vidění ve fotogalerii  ve složce COMENIUS

Mgr. Kateřina Dvořáková,
koordinátorka projektu