Elektrikář – silnoproud

Elektrikář – silnoproud
DSCN3860Výuka tohoto oboru je rozdělena na teoretickou výuku a praktickou výuku. Od prvního ročníku je výuka uskutečňována vždy jeden týden teorie a jeden týden praxe.
V prvním ročníku je polovina školního roku praktické výuky zaměřena na rukodělný výcvik, při kterém si žáci osvojí manuální základy všech způsobů zpracování materiálů, spojování a výroby jednoduchých součástí. Tato část výuky je důležitá hlavně pro získání potřebných základů a návyků manuálních činností, které budou absolventi při své budoucí činnosti potřebovat. Druhá polovina školního roku je zaměřena na získání teoretických a praktických základních znalostí a dovedností v oboru silnoproudé elektrotechniky.
Ve druhém ročníku probíhá praktická výuka v našich nadstandardně vybavených odborných učebnách se zaměřením na osvojení všech důležitých znalostí a dovedností v oboru silnoproudé elektrotechniky. Hlavní důraz je kladen na domovní elektroinstalace, montáž a ovládání světelných, zásuvkových a motorových obvodů, obvodů se speciální funkcí, domovních rozvodnic, ovládání a montáž rozváděčů strojů a výrobních linek, LED osvětlení, tvorbě a čtení výkresové dokumentace, bezpečnostních předpisů a značení.
DSCN3865Ve třetím ročníku probíhá praktická výuka vždy dva dny v našich odborných učebnách a tři dny u našich sociálních partnerů (ve firmách). Naše škola klade mimořádný důraz na výběr kvalitních partnerů, u kterých si naši žáci mohou nejen procvičit nabyté znalosti a dovednosti z předešlé výuky, ale hlavně si zde mohou osvojit další důležité dovednosti pro jejich budoucí profesní růst. V rámci výuky ve školních učebnách je hlavní důraz kladen na obvody měření, domovní přípojky, speciální obvody v koupelnách, kuchyních, obvody ve dřevěných konstrukcích, domovní automatizaci, přístupové a kamerové systémy.
Odborné učebny pro výuku žáků tohoto oboru jsou vybudovány a vybaveny ve spolupráci s dominantními výrobci elektroinstalačních materiálu v naší republice a Evropě. Díky této spolupráci, která je mnohdy exkluzivní v regionu, mají naši žáci jistotu, že pracují s nejmodernější technikou, která je nyní v praxi velmi žádaná a používaná. Mezi tyto partnery patří například společnosti ABB, HAGER, Schneider Electric, SALTEK, EATON, INELS, Elko EP a také výrobci softwaru pro tvorbu výkresové dokumentace jako např. BricsCAD a ASTRA Software – výrobce projekčního software ElProCAD.