Všechny aktuality
Důležité
Aktivity školy
Strojaři
Elektrotechnika
Polygrafie
Informatika
Úvodní stránka/Aktivity školy, Strojírenské obory/Kovářský výcvik opět v Kovárně VIVA

Kovářský výcvik opět v Kovárně VIVA

Kovárna VIVA, a. s., se jako sociální partner naší školy při rozvíjení vzájemné spolupráce  ujímá výuky kovářského výcviku žáků oboru Strojní mechanik už dlouhá léta.

Tato firma je jednou z předních českých průmyslových kováren. Kovárna VIVA, a. s., má ve svých řadách mnoho zkušených odborníků v oblasti kování, a proto jsme rádi, že můžeme v této firmě provádět tuto výuku v prostorách, které byly k tomuto účelu vybudovány. Zde mají k dispozici kovářské výhně, nástroje a nářadí ke kování, dostatečný prostor k výuce až deseti žáků najednou, zkušené instruktory z řad zaměstnanců firmy, materiál na kování a k tepelnému zpracování výrobků.

Kovářského výcviku se v termínu 11. 3. – 15. 3. 2024 zúčastnilo 16 žáků 2. ročníku oboru Strojní mechanik se svým vyučujícím Bc. Janem Kulíškem.

První den proběhlo školení bezpečnosti práce a žáci byli seznámeni s organizací a průběhem kovářského výcviku, dále s historií a vývojem kovářství, s tím, kdy byla Kovárna VIVA založena a jak se postupně rozvíjela od svého založení až do dnešní doby. Další část dne byla věnována exkurzi ve výrobních prostorách firmy. V úterý a ve středu probíhalo vlastní kování pro 8 žáků první skupiny. Ve čtvrtek a pátek se výuky kování zúčastnila druhá skupina ve stejném počtu. Vlastní výuka se provádí na klasických výhních. Je to ruční práce, kde se materiál zpracovává ručně kladivem na kovadlině. Žáci při ručním kování pracovali pod vedením zkušených mistrů kovářského umění pana Richarda Potočka a pana Mojmíra Doležala,  kteří jim předávali své bohaté zkušenosti v oblasti ručního kování. Žáci se seznámili s různými technologiemi a způsoby ručního kování. Měli možnost si vyrobit různé klíny do kladiv, podkovy, hřeby, kramle, krbové nářadí a jiné výrobky. S vyrobenými předměty se žáci mohli pochlubit rodičům a známým. I z tohoto důvodu se žáci snažili, aby výsledek byl co nejlepší.

Z našeho pohledu byl kovářský výcvik jednoznačně přínosem. Kromě nutných znalostí je důležitá i manuální dovednost a zručnost.

Poděkování za uskutečnění této akce patří vedení firmy, které umožnilo kovářský výcvik a zajistilo výuku po stránce materiální a personální. Dále pak vedoucí personálního oddělení paní Martině Pravdové a zaměstnancům firmy panu Richardu Potočkovi a Mojmíru Doležalovi. Věříme, že i v budoucnu tato spolupráce bude pokračovat, protože je pro žáky přínosem a vlastně prvním setkáním s ručním kováním.

Bc. Petr Málek, Bc. Jan Kulíšek, Pavel Masar

Publikováno: 23.3.2024|Kategorie: Aktivity školy, Strojírenské obory|