Všechny aktuality
Důležité
Aktivity školy
Strojaři
Elektrotechnika
Polygrafie
Informatika
Úvodní stránka/Aktivity školy, Důležité/STÁVKA – naše škola se připojuje

STÁVKA – naše škola se připojuje

Vážení rodiče, žáci a partneři naší školy,

po zralé úvaze se většina vyučujících, společně s mnohými nepedagogickými zaměstnanci školy, rozhodli svou účastí aktivně podpořit vyhlášenou stávku dne 27. listopadu 2023.

Pomocí citace z dopisu Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství nám dovolte Vás informovat, proč tyto školské odbory vyzvaly zaměstnance škol a školských zařízení k připojení se ke stávce:

Naším společným zájmem je, aby děti získaly kvalitní vzdělání, a aby si ze školních let odnesly co nejvíce užitečných znalostí a dovedností, se kterými se v životě dobře uplatní. V zájmu naší společnosti by proto mělo být, abychom dětem vytvořili ty nejlepší podmínky pro vzdělávání a připravili jim i sobě perspektivní budoucnost.

Jsme si vědomi složité finanční situace státu. Je však zřejmé, že současná plánovaná úsporná opatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, a tomu chceme zabránit.

Nelze šetřit na nepravém místě. Výdaje státu na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí. Důvody, proč Českomoravský odborový svaz vyhlásil výstražnou stávku, jsou jednoznačné.

  • Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce. To znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, dále zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů a možná i likvidaci malotřídek.
  • Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Snížení finančních prostředků by rovněž omezilo pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání.
  • Pokud se naplní avizované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké zajistit provoz škol. Ve svém důsledku to může mít vliv na kvalitu a dostupnost školního stravování.

Z výše uvedeného vyplývá, že důvodem stávky nejsou platy učitelů. Chceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání.

 

Vážení rodiče,

věřte, že si nebereme Vaše děti jako rukojmí. Ty si bohužel vzala vláda, která není schopna najít politickou vůli realizovat svou vlastní prioritu.

Chtěli bychom Vás tedy požádat o pochopení a podporu našich požadavků.

Z uvedeného tedy vyplývá, že z důvodu připojení se k zákonné stávce nejsme schopni zabezpečit výuku. Na den 27. 11. 2023 vyhlašuje tedy ředitel školy pro žáky ředitelské volno. Výuka nebude probíhat v žádných školních prostorách. Studující žáci v tento den nemají nárok na dotovaný oběd.

Děkujeme vám všem za pochopení a podporu celé této akce v zájmu kvality vzdělání do budoucna.

 

Ve Zlíně, dne 22. 11. 2023                                                                 Stávkový výbor a vedení školy.

Publikováno: 22.11.2023|Kategorie: Aktivity školy, Důležité|