Všechny aktuality
Důležité
Aktivity školy
Strojaři
Elektrotechnika
Polygrafie
Informatika
Úvodní stránka/Aktivity školy, Strojírenské obory/U strojařů se stále něco děje

U strojařů se stále něco děje

Začátkem letošního roku firma Geniczech-M s.r.o. darovala škole mechatronický soustruh
ALPHA 1400XS/1250 s řídicím systémem Fanuc v celkové hodnotě 300 000,- Kč. Takže
v lednových měsících jsme tento stroj stěhovali do vybudovaných prostor CNC
programování na DM2. Tento dar nám zapadl do celkové koncepce výuky programování,
kde bychom chtěli od září letošního roku vyučovat nadále řídicí systém
Siemens, kterému by předcházela výuka systému Fanuc. V současné době
je objednána licence na tento program a výměna ovládacích panelů
u CNC soustruhu EMCO TURN 120 a CNC frézky EMCO CONCEPT MILL
55. Starý řídicí systém Emco Tronic bude nahrazen systémem Fanuc
a tím pádem budeme vyučovat dva nejpoužívanější programovací
systémy Fanuc a Siemens.

Firma Tajmac – ZPS a.s. se podílela na nákupu starší frézky FA3V s digitálním
odměřováním a firma ZPS – Mechanika a.s. zajistila povrchovou
úpravu.

Na úseku praktického vyučování jsme využili dotace z projektu
„Digitální technologie jako učební pomůcka“ z něhož
jsme nakoupili dva závitořezy s digitálním ovládáním. Nákupem
těchto strojů jsme mohli závitořez z roku 1931 zrenovovat za pomoci
ZPS – Mechanika a.s., která se podílela na povrchové úpravě. Umístěním
tohoto stroje v nových prostorách CNC programování na DM 4050 jsme se
pokusili propojit historii se současnou moderní technikou.

Uvolněných prostor oboru „Design výrobků“ jsme využili k přestavbě na šatnu pro
žáky a z části pro zázemí CNC programování. Byla zakoupena pásová pila pro
dělení materiálu a další vybavení pro práci.

Pro lepší propagaci školy za pomoci žáků elektro oboru a učitele odborného
výcviku pana Petříka byla instalována reklamní tabule na budově DM 2.
Na úseku praktického vyučování 596 probíhá oprava schodiště, které bude dokončena
v květnu.

Firma ZPS – Generální opravy a.s. provádí generální opravu soustruhu SUI 32
a předpoklad je, že k předání stroje dojde do konce letošního roku. V minulých
letech jsme se soustředili na zlepšení ostatních pracovišť a učebna
soustružníků byla zčásti opomíjena a tímto se snažíme plnit dluh, který
máme vůči této profesi.

V letošním roce bychom ještě chtěli realizovat rozšíření parkoviště pro
osobní automobily.

Publikováno: 5.6.2023|Kategorie: Aktivity školy, Strojírenské obory|