Všechny aktuality
Důležité
Aktivity školy
Strojaři
Elektrotechnika
Polygrafie
Informatika
Úvodní stránka/Aktivity školy, Strojírenské obory/Motivační exkurze žáků 1M1 a 1M2 v plastikářské firmě Greiner Assistec s.r.o.

Motivační exkurze žáků 1M1 a 1M2 v plastikářské firmě Greiner Assistec s.r.o.

Dne 3. 5. 2023 absolvovali, tak jako v loňském roce, žáci 1. ročníků oboru Mechanik seřizovač odbornou exkurzi v moderní plastikářské firmě Greiner Assistec Slušovice, která má velký zájem o absolventy tohoto zaměření.

Pedagogický dozor zajišťovali odborní učitelé zaměření Programování plastikářských strojů Ing. Petr Moravec a Ing. Jaroslav Deďo. Akce se zúčastnila také třídní učitelka 1M1 – Mgr. Veronika Novosadová.

Firma je partnerem naší školy, naši žáci zde ve vyšších ročnících absolvují odborný výcvik.

Několik absolventů je dnes ve firmě zaměstnáno a dělají naší škole velmi dobré jméno.

Doprava byla zajištěna firemním autobusem. Exkurze byla zahájena přivítáním pracovníky vedení firmy, seznámením s historií a současností firmy a přehledem výrobků. Pro žáky bylo přichystáno malé občerstvení.

Prohlídka provozů s hlavními technology firmy proběhla po skupinách. Navštívili jsme provozy vstřikování plastů a provoz montáže plastových dílů. Jsou to moderní pracoviště s vysokým podílem automatizace a robotizace. Součástí prohlídky bylo také představení moderního systému řízení provozu firmy. Podtrhnut byl vysoký důraz na úspory energií a ekologické nakládání s odpady. Žáci byli také seznámeni s obsahem činností pracovní pozice programátor a seřizovač plastikářských strojů.

Exkurze byla pro žáky přínosem nejen při rozhodování pro zaměření v dalším studiu.

Na rozhodnutí mají žáci čas do konce 2. ročníku.

Podobnou akci plánujeme společně i v příštím roce.

 

V letošním roce je pro žáky těchto tříd ještě naplánována přednáška „Doba plastová“ v rámci projektu UTB Zlín – „Věda na přání“

Doba plastová | Věda na přání (vedanaprani.cz)

 

Podívejte se na videa:

greiner packaging_Zlinsky kraj – YouTube

Greiner Assistec – O firmě II (VR) – YouTube

 

Ing. Petr Moravec

Publikováno: 16.5.2023|Kategorie: Aktivity školy, Strojírenské obory|