Všechny aktuality
Důležité
Aktivity školy
Strojaři
Elektrotechnika
Polygrafie
Informatika
Úvodní stránka/Aktivity školy, Informační technologie/3 IT a 1IT ve Vizovicích – exkurze ve firmě Sýkora

3 IT a 1IT ve Vizovicích – exkurze ve firmě Sýkora

Studenti třetího a prvního ročníku našeho nového studijního oboru IT postupně navštívili firmu Sýkora, která vyrábí především moderní kuchyňské linky. Tato výroba je plně automatizovaná. Proto se stala středem zájmu IT studentů se zaměřením na robotiku a počítačové sítě.

Pod vedením vedoucího výroby Ing. Jadrníčka byli nejprve studenti podrobně seznámeni s výrobním portfoliem firmy Sýkora. Po shlédnutí aktuální produkce zamířili do výroby.

Studenti shlédli nejen samotná výrobní pracoviště, ale i logistické zázemí se sklady. Zde jim byli představeny nejen používané materiály k výrobě, ale také jejich možnosti opracování, které fa Sýkora využívá pro své produkty.

Hlavní částí exkurze byla návštěva plně automatizovaných linek pro opracování jednotlivých komponent, ze kterých jsou sestaveny kuchyňské sety.

Automatizovaná výroba patří mezi ty nejmodernější. Jedná se o plně automatizovaný provoz, kdy i nejmenší prvky truhlářské výroby tzv. čepy jsou osazovány prostřednictvím robota a tuto činnost kontroluje další automat.

Celá výroba je řízena centrálním počítačem, který prostřednictvím hodnot z databáze řídí jednotlivé jednočinné automaty a roboty. Lidský faktor vstupuje do výroby až na pozici finální montáže jednotlivých skříněk, jejich balení a expedici.

Exkurze byla velkým přínosem, neboť studenti viděli v praxi vše, o čem se postupně dovídají ve škole v odborných předmětech.

Touto cestou chceme poděkovat vedoucímu výroby Ing. Jadrníčkovi a jeho kolegům za vstřícný přístup a mnoho důležitých informací. Tyto informace nám potvrdili, že naše studium oboru Robotika a počítačové sítě jde správným směrem.

 

Ing. Dalibor Slovák, Ph.D.

Ing. Jana Slováková

Publikováno: 19.5.2023|Kategorie: Aktivity školy, Informační technologie|