Všechny aktuality
Důležité
Aktivity školy
Strojaři
Elektrotechnika
Polygrafie
Informatika
Úvodní stránka/Zpracovatelské obory/Plastikáři zažili vědu na UTB Zlín

Plastikáři zažili vědu na UTB Zlín

Žáci oboru Mechanik seřizovač zaměření Programátor plastikářských strojů se dne
27. 4. 2022 zúčastnili vědeckého festivalu „Zažij vědu“, který pořádala Technologická fakulta UTB Zlín. Tento festival pořádá UTB každoročně a nabízí skvělé workshopy s pořádnou dávkou vědomostí, zážitků a zábavy. Plastikáři tříd 3M1 a 4M2 zažili workshopy na téma „Seznamte se s polymery“ a „3D laboratoř“.

Workshop „Seznamte se s polymery“ se zabýval identifikací polymerních materiálů. Žáci si vyzkoušeli jednoduché techniky, které určují polymer na základě např. způsobu hoření, zápachu a vzhledu zbytku polymeru. Po určení druhu polymeru jednoduchou technikou byly výsledky ověřeny vědeckými metodami na speciálních přístrojích jako např. „Diferenciální skenovací kalorimetrie“.

Workshop „3D laboratoř“ zahrnoval seznámení se všemi metodami 3D tisku, popisem 3D tiskáren používaných v laboratoři. Zajímavá byla diskuze o materiálech pro 3D tisk a tiskárnách používaných na naší škole ve výuce plastikářů. Někteří žáci si vyzkoušeli práci s 3D perem.

Celá akce byla pro žáky velmi přínosná a nabídla jiný, částečně vědecký, pohled na témata probíraná v odborných předmětech.

Workshopy – Zažij vědu (zazijvedu.cz)

 

Ing. Petr Moravec

Publikováno: 13.5.2022|Kategorie: Zpracovatelské obory|