Všechny aktuality
Důležité
Aktivity školy
Strojaři
Elektrotechnika
Polygrafie
Informatika
Úvodní stránka/Aktivity školy, Elektrotechnické obory/Slavnostní otevření nové učebny Mechatroniky a automatizace

Slavnostní otevření nové učebny Mechatroniky a automatizace

Dne 31. 10. 2019 byla slavnostně otevřena nová učebna Mechatroniky a automatizace v hlavní budově naší školy. Myšlenka na vybudování této učebny vznikla před 4 lety a byla rovněž iniciována požadavky firem na nové dovednosti našich absolventů. Celá průmyslová sféra se vydává cestou automatizace a robotiky a současně řeší extrémní nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Vybavení celé učebny bylo konzultováno s firmami v regionu i v rámci celé republiky.

„Být myšlenkově před průmyslem – to je cíl, který bychom v našem odborném školství měli mít a který, i když je velmi náročný, není nedosažitelný. Dobří ředitelé a učitelé se snaží o to, abychom s průmyslovými podniky mluvili, měli kontakt s praxí, řešili to, co nastane za pár let a byli na to připraveni. Což je nejlepší předpoklad prosperity našeho kraje. Chtěl bych velmi poděkovat všem, kdo se podíleli na obou projektech. Jsem rovněž velmi rád, že zde bude otevřen nový obor Robotika, a věřím, že časem bude mít tento obor přesah i na vysoké školy ve Zlínském kraji,“ uvedl dnes při slavnostním otevření radní Zlínského kraje pro školství Petr Gazdík.

Učebna se nachází ve 4. etáži hlavní budovy školy a bude vyžívána obory elektrotechnickými, strojírenskými i zpracovatelskými. Většinu času zde bude probíhat výuka odborného výcviku oboru Mechanik elektrotechnik a Elektrikář silnoproud., ale i teoretická výuka výše zmíněných oborů bude učebnu využívat pro názornější a zajímavější způsob výuky.

Učebna se skládá ze tří částí. První je zaměřena na zpracovatelské obory a nachází se v ní nejmenší vstřikolis na trhu XXS BOY, profesionální 3D tiskárna, 3D skener a laserové gravírovací zařízení.

Druhá a největší část je vybavena pro výuku průmyslové automatizace a robotiky. Základem jsou oboustranné panely s úložnými boxy na výuku základů pneumatiky, elektropneumatiky a PLC (Programable Logical Computer), které řídí a ovládají většinu výrobních linek a procesů v průmyslu. Zde si žáci osvojí značky, schémata, zapojení a odstraňování chyb v pneumatických a elektropneumatických systémech a zvládnou také základy programování PLC. Na těchto panelech bude probíhat výuka oborů Mechanik elektrotechnik, Elektrikář – silnoproud a také Strojní mechanik či Mechanik seřizovač.

Logicky na tyto panely navazuje model výrobní linky, který simuluje automatizovanou výrobu a obsahuje širokou škálu pneumatických pohonů, senzorů, čidel, robotické pracoviště, motory ovládané frekvenčními měniči a simulaci skladu, ve kterém transport výrobků zajišťují lineární pohony. Na této lince se již žáci naučí složitější procesy, spolupráci a přenos informací mezi jednotlivými pracovišti, řízení více procesů, vizualizaci a ovládání celé linky přes vzdálený počítač.

Dále je učebna vybavena 5 oddělenými automatizovanými pracovišti, které do systému výrobní linky nezapadají, ale žáci se na nich mohou naučit velmi důležité dovednosti, které v budoucnu v praxi využijí. Jedná se třeba o pracoviště na výuku RFID čipů, pracoviště pro regulaci kapalin, třídění dílců dle materiálu, tvaru a barvy nebo pracoviště pro transport kovových součástí ovládané pomocí HMI panelu.

Toto vybavení je ještě doplněno o e-learningový systém pomocí kterého mohou učitelé názorně a přehledně žákům objasnit a v animacích ukázat všechny základní fyzikální principy od elektromagnetismu, přes vedení elektrického proudu, polovodiče, princip otáčení motorů až po všechny druhy pneumatických a elektropneumatických prvků. Učebna je vybavena moderními počítači a notebooky, na kterých mohou pracovat přímo u každého automatizovaného pracoviště

Pomyslným vrcholem výuky v této části je výuka na průmyslových robotech ABB. Jedná se o výukovou buňku 6-ti osého průmyslového robota ABB RB 120 doplněného o PLC s dotykovým panelem, dopravník a kamerové vidění. Konstrukčně a ovládáním se jedná o jednoho z nejpoužívanějších robotů v průmyslu. Nejvíce jsme hrdí na to, že jsme mohli učebnu vybavit také kolaborativním robotem se dvěma pažemi a tedy celkem 14-i osami pohybu. Jedná se o to nejlepší, co dnes na trhu robotiky je a tento robot je přímo určen na spolupráci s člověkem a konstrukčně je řešen tak, aby nikdy člověku neublížil.

Na těchto robotech se naši žáci budou učit od samotných základů jako je prosté ovládání robota, jednoduché programování na ovládacím panelu (FlexPendantu), přes komplexní programování na PC až po simulace programů a řešení ovládání více robotů a procesů.

Poslední třetí část je zaměřena na modulární automatizační systém ARDUINO, pomocí kterého se žáci naučí vytvořit třeba zabezpečení domu, ovládání topení, zavlažování, přístupový systém nebo zkonstruovat robotické autíčko či pavouka.

Celkové náklady na vybudování učebny mechatroniky a automatizace dosáhly 21,160 milionu korun, na kterou Zlínský kraj využil dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, a to ve výši 17,399 milionu korun.

Vybudováním této učebny se naše škola zařadila mezi absolutní špičku technických škol v republice a může poskytnout našim žákům to nejlepší dostupné vzdělání v technologiích, které jsou budoucností průmyslu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikováno: 1.11.2019|Kategorie: Aktivity školy, Elektrotechnické obory|