Vyhodnocení soutěže O nejlepší návrh výrobku 2019

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ NÁVRH VÝROBKU 2019

Tradiční designérská soutěž byla vyhlášena v kategoriích:

 • návrh průmyslového výrobku (plasty, pryž)
 • návrh módního výrobku (obuv, galanterie, šaty)
 • grafický design (obal, logo, piktogram, grafický manuál)

Každý účastník se mohl zúčastnit libovolným počtem kresebných a prostorových návrhů, popř. technických řešení výrobků. Soutěž je otevřená žákům všech oborů školy.

Do pátku 8. 3. 2019 bylo odevzdáno 45 prací od 21 účastníků ve formě kresebných, popř. počítačově zpracovaných grafických návrhů nebo prostorových modelů.

Porota ve složení ak. soch. Jiří Podškubka, Ing. Petr Moravec, Ing. Irena Popelová,   Ing. Jaroslav Deďo  rozhodla následovně:

Kategorie Návrh MÓDNÍHO VÝROBKU – OBUV:

 1. místo – neuděleno
 2. místo – Galetková Adéla, 3AZ
 3. místo – Dohnalová Lucie, 4AZ

Čestné uznání – Halašková Karolína – 3AZ, Čelůstková Aneta – 2AZ

Kategorie Návrh MÓDNÍHO VÝROBKU – galanterie:

 1. místo – Endlicherová Denisa, 2AZ
 2. místo – Augustová Sasha, 3AZ

Čestné uznání – Šopíková Veronika, 4AZ 

Kategorie Návrh průmyslového VÝROBKU:

 1. místo – Dohnalová Lucie, 4AZ
 2. místo – Vráblík Radim, 2AZ

Čestné uznání –          Malaník Kamil – 4AZ, Plhák Martin – 4AZ

 • Další umístění v jednotlivých kategoriích nebylo vyhlašováno.
 • Všichni soutěžící zaslouží pochvalu za odevzdané práce.
 • Účast v soutěži bude zohledněna při závěrečném hodnocení v odborných předmětech.

Soutěžící s návrhy módních výrobků mohou přihlásit své práce do celostátního kola soutěže „O cenu Nadace Jana Pivečky 2019“, kde naši žáci získávají pravidelně ocenění.

Všichni umístění obdrží diplomy a věcné ceny.

Ing. Petr Moravec
ak.soch. Jiří Podškubka
organizátoři soutěže
SPŠ polytechnická – COP Zlín