Žáci 2RM byli na výstavě v Alternativě Zlín

Pavel Dias, Jiří Eliška a Jan Regal vystavovali fotografie i kresby v Alternativě

Dne 29 ledna 2019 žáci třídy 2 RM navštívili výstavu fotografií a kresby v galerii  Alternativa Zlín. Výstava se konala při příležitosti životních jubileí autorů Pavla Diase, Jiřího Elišky
a Jana Regala. Autoři jsou v současné době pedagogy na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Jeden z autorů Jan Regal, který byl na výstavě zrovna přítomen, vyprávěl o své celoživotní tvorbě a vztahu k fotografii. Je zároveň představitelem klasické fotografické školy,  jeho fotografie odráží příběhy lidí, vyznačují se osobitým pohledem
a stávají se svědkem uplynulých časů, dějů, míst, kteří se za nimi skrývají, to vše umocňuje černobílá fotografie. Všechna vystavená díla poskytla zajímavý pohled na svět kolem nás očima autorů.